Hvězda mezi tepelnými čerpadly!

Dovolujeme si Vám představit průlomový model tepelného čerpadla NIBE F2120 systému vzduch-voda.   Toto unikátní tepelné čerpadlo s energetickou třídou A+++ (včetně regulace) disponuje vysoce nadstandardním sezónním topným faktorem (SCOP) vyšším než 5. Svým...

Program Čistá energie Praha 2016

Komu je dotace určena: Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v...

NZÚ výzva pro bytové domy v Praze

Dne 15. března 2016 dotační program Nová Zelená Úsporám spustí druhou výzvu pro bytové domy. Jedná se o kontinuální výzvu, pro její ukončení je stanovené datum 31.12.2021, nebo vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků. Celkem bude rozděleno Novou Zelenou...

Varianty vytápění

Ceny za vytápění objektu nejsou zanedbatelnou částkou. Vybrat si vhodnou variantu energetického zdroje je obtížné. Jaké existují varianty? Vytápět můžete plynem, elektřinou, tuhými palivy anebo tepelným čerpadlem. Plynový kotel je dnes pravděpodobně nejrozšířenější...