domeček
ŠETŘETE PENÍZE I PŘÍRODU! ZAČNĚTE S NÁMI.

CENTRÁLNÍ REKUPERACE

Rekuperace je zpětné získávání tepla. V dnešní době v rámci energetických úspor jsou domy obaleny izolací, máme nepropustná okna, aby nedocházelo k výrazným tepelným ztrátám. Nicméně na druhou stranu nedochází k samovolnému větrání domu. Centrální rekuperační jednotka je zařízení pro regulované větrání.

Centrální rekuperační jednotka uspoří až 40% tepelné ztráty!

Oč jde? V protiproudovém křížovém výměníku, který nasává vzduch zvenčí a zároveň zevnitř, se vzduch vháněný dovnitř ohřívá vzduchem vháněným ven. Tím pádem nedochází k velkému odvodu tepla, jako kdybyste například otevřeli okno. Centrální výměník je zpravidla umístěn v půdních prostorách. Odtud pomocí trubicového systému se čerstvý ohřátý vzduch dostane do jakékoliv místnosti v objektu.

Centrální rekuperační jednotky jsou vhodné pro novostavby, jejich instalace v již hotových stavbách je obtížná.

V zimním období při teplotách nižších než -5°C, zejména při nečinnosti hrozí kondenzace v potrubí. Proto existují dvě varianty jak se tomu vyhnout. První je vložení topného tělesa do potrubí. Druhou variantou je v případě odstavení jednotky uzavření talířových ventilů.

Typy centrálních rekuperací

  • Nástěnné rekuperační jednotky
  • Podstropní rekuperační jednotky
  • Horizontální rekuperační jednotky

Centrální rekuperační jednotky značky Regulus

Centrální rekuperační jednotky značky Vent-Axia

  • HR100Rúčinnost 70%, křížový výměník, vhodná pro větrání bytu, či několika místností, prostorově nenáročná na instalaci, dva výkonové režimy
  • HR100RSúčinnost 70%, křížový výměník, vhodná pro větrání bytu, či několika místností, prostorově nenáročná na instalaci, dva výkonové režimy

Návrh koncepce zdarma

Poradíme, navrhneme, nainstalujeme

Levnější variantou řešení větrání jsou lokální rekuperace, ty slouží ovšem jen pro jednu místnost.

Více informací naleznete na našem e-shopu.

Můžeme Vám s něčím poradit?