FOTOVOLTAICKÉ TOPENÍ A OHŘEV VODY

 

 Jak efektivně uskladnit elektřinu bez velkých investic?
Proč ji nedat do vody?

DZ Dražice a Logitex spolupracují na výrobě zásobníků vody, které používají elektrickou energii a solární panely pro ohřev.

S jejich patentovaným řešením tepelných ochranných prvků, topných těles a nově i spotřeby přebytků energie a automatickým přepnutím na klimatizační jednotku, která topí a chladí, lze využít i přebytek energie.

Díky přímému připojení ekologicky vyrobené elektřiny pro ohřev, topení a chlazení, lze 100% využít vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů.

Systémy LOGITEX se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, což znamená, že není nutné žádné souhlasy nebo hlášení zdroje. Nejefektivnější investicí do fotovoltaiky je maximální využití energie v domě.

 

Zařízení na výrobu tepla ze sluneční energie LX CZT

LX CZT je ideální pro výrobu velkého množství teplé vody v systémech centrálního zásobování teplem, v sportovních halách, zimních stadionech, plovárnách, hotelech, bytových domech, nemocnicích, průmyslových podnicích a dalších. Díky speciálním nádržím je možné připojit až 200 kWp výkon z fotovoltaických panelů.

 

Závěsné ohřívače vody

Zavěšené zásobníky vody LX ACDC/M (M+K a M+KW) ABC představují ekologicky čisté technické řešení ohřevu vody, které využívá energii slunce. Fotovoltaické články generují stejnosměrný elektrický proud, který se používá pro ohřev vody v zásobníku. Inovativní řešení přímého napojení na fotovoltaické panely minimalizuje ztráty energie, což zajišťuje vysokou účinnost zařízení.

Patentovaný řídící systém umožňuje bezpečnou regulaci celého systému a zajišťuje tepelnou ochranu.

Zásobníky jsou kompatibilní s fotovoltaickými panely o výkonu od 0,9 kWp (min. 96V) do 2,34 kWp, a lze je použít s libovolnými panely zapojenými v sérii s maximálním výkonem 2,34 kWp.

Závěsný zásobník disponuje dvěma spirálami, z nichž jedna je určena k připojení stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů a druhá k připojení k elektrické síti.

Na tyto varianty lze čerpat prostředky z dotačního programu NZÚ, oblast podpory C.2. – fotovoltaický ohřev vody,
kde je výše podpory 45.000,- Kč a 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci a odborní dozor.

Stacionární zásobníky vody

 

 

 

V případě potřeby většího množství teplé pitné vody než nabízejí závěsné zásobníky, je možné využít stacionárních ohřívačů nebo zásobníků s LXDC SETem.

Tento postup je vhodný pro použití s čistě elektrickým systémem nebo variantou s plynovým kotlem

Podle instalovaného výkonu lze přidat klimatizační jednotku nebo jednotky stejně jako u závěsných variant.

Stacionární zásobníky LX OKC a LX OKCE jsou určeny pro ohřev pitné vody. Na tyto varianty lze čerpat prostředky z dotačního programu NZÚ, oblast podpory C.2. – fotovoltaický ohřev vody, kde je výše podpory 45.000,- Kč a 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci a odborní dozor.

Akumulační nádrže a akumulační nádrže s přípravou teplé pitné vody

Akumulační nádrže a akumulační nádrže s přípravou teplé pitné vody jsou ideláním řešením, pokud plánujete využít solární energii pro topný okruh nebo kombinovat podporu vytápění s přípravou teplé vody. Můžeme vám nabídnout akumulační nádrže LX NAD a LX NADO.

Tyto nádrže lze použít pro doplnění topného systému rodinného domu s kotlem na tuhá paliva tak, aby byl v provozu pouze v zimě, kdy je potřeba vytápět.

To umožňuje úsporu pracovních hodin kompresoru tepelného čerpadla a je vhodné i pro velké instalace, například pro zásobování energií pro bytové domy a teplárny. Kromě uvedených příkladů lze vyrobit akumulační nádrže dle konkrétních požadavků zákazníka.

 

Elektrické a hydraulické schéma zapojení akumulační nádrže NADO v2 s kotlem na tuhá paliva.

Elektrické a hydraulické schéma zapojení akumulační nádrže NADO v11 s tepelným čerpadlem.

Schéma 20 kWp systému ohřevu vody LOGITEX

Ukázka systému pro bytové domy.

* Tato hodnota uvádí maximální výkon, který je výměník schopen přenést do vody v ohřívači – při zapojení výměníku na externí zdroj tepla. U modelu LX ACDC/M + KW 200 při zapojení výměníku do systému podlahového topení výměník teplo z ohřívače odbírá. Výkon proto závisí na aktuálním množství tepla akumulovaného v ohřívači.
** Na teplou vodu.

Závěsné a stacionární zásobníky vody připojené k systému ohřevu LOGITEX nevyžadují žádnou neplánovanou údržbu. Systém LOGITEX nezná žádné problémy s přebytkem energie. Vše funguje jednoduše a bezpečně, s celoroční výrobou tepla a chladu.

Můžeme Vám s něčím poradit?