JAK SI VYBRAT TEPELNÉ ČERPADLO?

 

Při vybírání tepelného čerpadla se neorientujte pouze podle ceny nebo značky, ale poraďte s odborníky. Významnou roli totiž hraje jak typ vašeho domu, tak lokalita. Dále se dočtete, jak a podle čeho vybrat tepelné čerpadlo.

Podívejte se také na hlavní výhody tepelných čerpadel.

 

Teplo z hloubkového vrtu = Tepelné čerpadlo ZEMĚ – VODA

Systém využívá skutečnosti, že již několik metrů pod zemí je celoročně konstantní teplota. Teplo se získává 70 až 120 m hlubokým vrtem o průměru 14 cm. Vrty se provádějí v blízkosti stavby, v novostavbách se umísťují i pod budovu. 1 metr vrtu přinese cca 50W výkonu tepelného čerpadla.

Jak to funguje: do vrtu se vloží plastová sonda s nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Čerpadlo převede teplo na vyšší hodnotu a předá ho k vytápění domu nebo k ohřevu teplé vody.

Pro a proti: stabilní teplota zdroje tepla z vrtu, vysoký topný faktor. V létě se dá využít jako levný zdroj chladu pro klimatizaci. Zařízení lze instalovat ve většině lokalit. Vyšší pořizovací náklady.

 

Teplo z povrchu země = Tepelné čerpadlo ZEMĚ – VODA

Teplo odebírá plošný kolektor z plastových trubek s nemrznoucí směsí uložených v okolí domu v hloubce 1,2 až 1,5 m. Velikost plochy pokryté trubkami je asi dvoj až trojnásobkem plochy vytápěné.

Jak to funguje: země ohřeje médium v trubkách o několik stupňů, čerpadlo teplo zpracuje stejně jako u vrtu.

Pro a proti: levnější než vrt. Při správné instalaci nemá kolektor vliv na vegetaci. Zařízení je možné instalovat ve většině lokalit. Vyžaduje poměrně velký pozemek, protože trubky se ukládají ve vzdálenosti 1 m od sebe. Pro běžný rodinný dům je zapotřebí 200 až 400 m2.

 

Teplo z venkovního vzduchu = Tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA

Tepelné čerpadlo se instaluje buď uvnitř objektu, nebo na zahradě, terase nebo na střeše. Teplo odebírá z venkovního vzduchu a předává je do vodního topného okruhu. Topná voda je ohřívaná až na 55°C, popřípadě až 75°C.

Pro a proti: rychlá, snadná a levná instalace bez zemních prací. Nižší pořizovací cena, možnost chlazení v létě. Dobrá tepelná čerpadla pracují i při teplotách – 20°C. Při velmi nízkých teplotách chybějící tepelnou energii automaticky zajišťuje doplňkový tepelný zdroj, který bývá (stejně jako u jiných systémů) součástí tepelného čerpadla. Má mírně vyšší provozní náklady než při odběru tepla ze země.

Při správném návrhu systému Vám tepelné čerpadlo ušetří mezi 65-75% energie na vytápění a ohřev TUV. Sami si tedy lehko spočtete, že návratnost investice je někde mezi 4 – 9 lety (záleží na typu čerpadla a stávajícího topného zdroje).

Kontaktujte nás pro přesnější výpočet úspory pro Vaši domácnost či firmu.

 

Teplo z venkovního vzduchu = Tepelné čerpadlo VZDUCH – VZDUCH

Zařízení je instalované vně objektu, teplo odebírá z venkovního vzduchu bez omezení venkovní teplotou.

Pro a proti: úsporný provoz, nízká pořizovací cena, možnost chlazení v létě, odvlhčování, čištění vzduchu. Má nižší výkon a je jím možné vytápět jen jeden prostor.

Příklad použití: přitápění v domech nebo bytech vytápěných přímotopy, sezónní temperování chat, vytápění a klimatizace zimních zahrad.

 

Teplo ze spodní vody = Tepelné čerpadlo VODA – VODA

Čerpadlo využívá skutečnosti, že v hloubkách od 10 metrů pod vodní hladinou se teplota celoročně pohybuje mezi 8 až 10°C. Použití tohoto systému vyžaduje vhodné geologické podloží, hloubku hladiny přibližně do 20 m a dostatečnou vydatnost zdroje vody. Důležité je i chemické složení vody.

Jak to funguje: voda se načerpá ze sací studny a odebere se z ní teplo. Tepla zbavená, ochlazená voda se vypustí do druhé, vsakovací studny.

Pro a proti: vysoký topný faktor, nižší investiční náklady v porovnání s vrty a plošnými kolektory. Řešení vyžaduje pro středně velký dům studnu s ověřenou vydatností 1 800 l/hod. Znečištění spodní vody a její mineralizace způsobují zanášení výměníků a potrubí.

 

Teplo z povrchové vody = Tepelné čerpadlo VODA – VODA

Teplo se odebírá z povrchové vody v rybníku nebo vodním toku pomocí plastových hadic položených na dně a naplněných nemrznoucí směsí.

Pro a proti: vysoký topný faktor, nižší investiční náklady. Pro běžný rodinný dům je zapotřebí 150 až 350 m2 vodní plochy. Instalace tohoto systému vyžaduje souhlas majitele rybníka nebo správce vodního toku.

 

Teplo z větracího vzduchu

Dokonale tepelně izolované moderní domy používají k výměně vzduchu nucené větrání, které se podílí na celkové spotřebě energie až 40%. Tuto energii lze částečně získat zpět pomocí rekuperačních výměníků, nebo speciálním tepelným čerpadlem, které odebírá teplo z odcházejícího odpadního vzduchu přímo ve vzduchotechnickém potrubí.

Pro a proti: nižší pořizovací cena, rychlá a levná instalace, zajištění zdravého klimatu v budově, kompaktní řešení včetně elektrokotle a bojleru.

Můžeme Vám s něčím poradit?