NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K SOLARVENTI

Kde si mohu systém SolarVenti prohlédnout?

Ukázkovou instalaci panelů SV3 a SV14 vám rádi představíme v sídle SVP solar, s.r.o v Praze. Panely lze také vidět v sídle firmy SolarAir s.r.o. ve Svitavách, která je výhradním dovozcem a prodejcem panelů SolarVenti v ČR a na Slovensku. Můžete se také domluvit s některým z našich zákazníků a podívat se na jejich SolarVenti. Neváhejte nás kontaktovat!

Jaká je životnost SolarVenti?

Podle zkušeností zákazníků z Dánska s původními modely SolarVenti, kde byl solární článek umístěn mimo solární panel, je životnost zhruba 15-20 let. Právě solární článek je nejdůležitějším komponentem solárních kolektorů. Naše nové solární buňky, které jsou umístěné uvnitř, by měly vydržet déle.

Ventilátor Sunon je jedním z nejlepších a nejtišších ventilátorů s dvouřadým kuličkovým
ložiskem na trhu a teoreticky zvládne 30.000 hodin chodu, což odpovídá zátěži
na zhruba 25 let.

Je potřeba SolarVenti nějak udržovat?

Ne, panely SolarVenti jsou bezúdržbové. Déšť a sníh omyjí prach, pyl a další nečistoty,
které by se na tomto systému mohly usadit.

Jak systém SolarVenti funguje?

Největší výhodou zařízení je nezávislost na elektřině. Když svítí slunce, vzduch uvnitř panelu se ohřeje a vestavěná solární buňka začne vyrábět proud, který pohání ventilátor umístěný na zadní straně panelu. Ventilátor pak temperovaný vzduch vhání do domu.

Čerstvý vzduch z venku se do panelu nasává přes zadní perforovanou stěnu a 2 mm silný černý filc. Rychlost nasávání vzduchu je poměrně nízká, dovnitř se tedy dostane jen nepatrné množství prachu, pylu atd.

Když se panel vypne, dochází k jeho samoochlazování, a to i při intenzivním slunečním záření. Teplo uvnitř panelu totiž stoupá vzhůru a vytláčí se ven zadní perforovanou stěnou.

Jaká je hlavní funkce SolarVenti?

Primární funkcí je odvlhčit a větrat dům tak, aby se vzduch uvnitř domu zlepšil a vlhkost klesla. Tím se zlepší vnitřní klima a vzduch se lépe vytopí/zahřeje. V mnoha případech znamená instalace i úsporu za topení. Když je dům provětráván suchým temperovaným vzduchem, minimalizuje se riziko vzniku vlhkosti, plísní a hub.

Z praktických zkušeností víme, a mnoho zákazníků může dokázat, že také vlhkost samotné budovy po instalaci SolarVenti klesá. Nábytek, skříňky i peřiny budou již po první sezóně příjemnější a ne zatuchlé, protože vlhkost zmizí, anebo se alespoň výrazně sníží.

Příspěvek na teplo je jak přímý, tak i nepřímý. Přímý příspěvek na teplo spočívá v tom,
že vzduch, který je vháněn dovnitř domu je teplejší, než vzduch který je uvnitř domu.
Nepřímý příspěvek je skrze odvlhčování.

Vytápění místností pomocí hlavního zdroje (centrální topení, krb aj.) je mnohem rychlejší a efektivnější, když vzduch není vlhký. Suchý vzduch se ohřeje rychleji než vlhký, protože se z něj nemusí nejdříve vysrážet vlhkost. Navíc suchý dům se i lépe ohřeje díky slunci přes okna, než dům vlhký.

Umí SolarVenti i chladit?

Ano, systém lze doplnit i o tzv. chladicí ventilátor, který nasává chladný vzduch ze severní strany a vhání ho dovnitř domu. K tomu, aby celý systém mohl fungovat je potřeba pouze zmíněný chladicí ventilátor a regulátor, který řídí chod obou ventilátorů.

Chladicí efekt může být zesílen i sadou, jejíž ventilátor vhání dovnitř vzduch z potrubí,
které je umístěné v zemi.

Zvládne zařízení udržet dům v nezámrazové teplotě?

Základem je panel správně nadimenzovat, s čímž vám pomohou naši technici. Ovšem při velkých mrazech nelze garantovat, že teplota v domě bude nad 0 °C. Proto doporučujeme suplovat SolarVenti ještě jiným zdrojem tepla s nastavením např. na 5 °C. Pokud v zimě svítí slunce a SolarVenti je v provozu, bude dovnitř vhánět temperovaný vzduch. Hodnota teplotního navýšení pak záleží jen na velikosti panelu.

Teplotu uvnitř domu samozřejmě ovlivňuje i spousta jiných faktorů (izolace, materiál stavby), které je třeba brát v potaz. Účinnost temperování také závisí na vlhkosti v domě, suchý vzduch se vytápí mnohem lépe než vzduch vlhký, ze kterého je nejdříve potřeba vlhkost vysrážet.

 

 

 

Co se stane, pokud bude panel částečně zastíněný?

Umístění panelu je potřeba dobře promyslet a nejdříve vypozorovat, kam vám sluníčko svítí v zimě a v létě. Částečně zastíněný panel nevadí, pokud ovšem tento stín nezasahuje spodní část panelu, ve které je umístěn solární článek. V takovém případě by se ventilátor vůbec nerozběhl.

Co se stane pokud zařízení není v chodu několik dní?

Odvlhčování domu pomocí SolarVenti je delší proces. Pokud je zcela zataženo
a slunce nesvítí, neděje se nic. Jakmile slunce opět začne svítit, odstraní SolarVenti rychle vlhkost, která se během neslunných dnů v domě nashromáždila.

Ventilátor se nechce rozběhnout, musím jej postrčit prsty?

Aby se ventilátor rozběhl sám, potřebuje určité napětí ze solárního článku. Pokud není intenzita slunečního záření dostatečná, např. sluníčko svítí příliš ze strany nebo je zrovna stíněno mrakem, může ventilátor vydávat zvuk, jako že se snaží roztočit. Jakmile se však ventilátor rozjede, zůstane v chodu snadněji a nestabilita intenzity slunečního záření ho už tolik neovlivňuje.

V žádném případě však nestrkejte do ventilátoru prsty či jiné cizí předměty! Hrozí nebezpečí úrazu či poškození těchto předmětů!

Může se dostat dovnitř zařízení nebo domu prach a nečistota?

Ne, zadní perforovaná stěna slouží jako primární filtr, suplovaný černým filcem, který je uvnitř panelu.

Mohu zařízení vypnout, když je venku příliš teplo?

Ano, vypnout se dají všechny modely, protože jsou vybavené vypínačem. Pokud máte model s regulátorem, můžete navíc regulovat i rychlost otáček ventilátoru a tudíž i množství vháněného vzduchu, zároveň lze také nastavit požadovanou teplotu uvnitř domu. Možnost regulace množství vháněného vzduchu je určitě praktická a to zejména tehdy, pokud jste v domě.

Pokud snížíte rychlost otáček, půjde vám dovnitř méně vzduchu, ale bude teplejší, než když ventilátor pojede na plné otáčky. Termostatická funkce je výhodná obzvláště v letních měsících, kdy existuje riziko, že by velký panel mohl místnost přehřívat.
Regulátor lze dodat ke všem modelům SolarVenti, nicméně nejpoužívanější je u SV7, SV14, SV20 a SV30. U SV3 lze množství vzduchu částečně regulovat i pomocí vstupní vzduchové trysky.

Jakým způsobem se dostává použitý vzduch ven, když SolarVenti vhání dovnitř čerstvý vzduch?

Vzduch se snaží unikat ven všemi místy, kde je to pro něj nejjednodušší. Utíká tedy např. odvětráním v koupelně, digestoří v kuchyni, krbem nebo netěsnostmi – např. kolem oken. Ideální je, když vzduch vháníte tam, kde to nejvíce potřebujete a přitom necháte otevřené dveře do ostatních místností.

Co se stane, když se vžene temperovaný vzduch dovnitř?

Vháněním temperovaného vzduchu zajistíme uvnitř domu slabý přetlak. Čerstvý temperovaný vzduch před sebou bude tlačit použitý vlhký vzduch a vytlačí ho ven netěsnostmi, např. kolem oken, pod dveřmi atd.

Můžete si i sami regulovat proud vzduchu tím, že např. na opačné straně od vstupní vzduchové trysky necháte otevřenou ventilaci. Pokud je tato ventilace umístěna na protější straně od ventilu, rozmístí se vzduch optimálně po celé místnosti či domě.

Nebude do domu táhnout vstupní vzduchovou tryskou, když panel neběží?

K profukování do domu by nemělo docházet, pokud je panel správně namontován. Když je ale v domě velký podtlak, mohlo by se stát, že se tímto otvorem bude vzduch nasávat dovnitř. V těchto případech se doporučuje přidat do systému zpětnou klapku, která je již standardně součástí dodávky.

Může se stát, že SolarVenti vžene do domu místo čerstvého vzduchu např. kouř z komína?

Při montáži panelu je třeba zvážit i tuto možnost. Pokud tedy už dopředu víte, že v blízkosti místa, kde byste chtěli panel namontovat, je často takovéto znečištění vzduchu, bude lepší zvolit jinou variantu umístění.

 

 

 

Z jakého materiálu je panel SolarVenti vyroben?

Rám a zadní strana panelu jsou vyrobeny z hliníku, díky kterému je SolarVenti lehký, což usnadňuje manipulaci a montáž. Zároveň tato konstrukce zajišťuje vysokou odolnost i v agresivním prostředí.

Přední strana panelu – průhledná krycí deska – je UV odolná polykarbonátová deska Lexan, která je nárazuvzdorná a netříštivá a má zároveň izolační vlastnosti. V porovnání se sklem je pokykarbonát mnohem lehčí a má i lepší izolační schopnosti. Všechny šrouby a nýty jsou nerezové a hliníkové.

Jaký je rozdíl mezi vypínačem a regulátorem?

Vypínačem jsou standardně vybaveny všechny modely SolarVenti. Ke všem modelům lze jako příslušenství dodat i regulátor, který je nejpoužívanější u panelů SV7, SV14, SV20 a SV30. Regulátor umí snížit rychlost ventilátoru, což znamená, že do místnosti jde teplejší vzduch, protože se v solárním panelu ohřívá delší dobu. Snížením otáček ventilátoru se také sníží hlučnost. Regulátor má i termostatickou funkci a samozřejmě i funkci pro vypnutí/zapnutí panelu.

Proč vzduch není tak teplý, jak se uvádí v prospektu?

V prvním roce chodu SolarVenti proudí dovnitř více vzduchu než je uvedeno a tím pádem je i vzduch chladnější. Toto je zapříčiněno tím, že solární buňka se musí ve výkonu během prvního roku stabilizovat. První rok totiž vyrábí víc proudu než je uvedeno, poté je její výkon konstantní.

Větší množství vzduchu na začátku je pouze výhodou, protože se prostory rychleji odvlhčí. Pokud si přece jen přejete teplejší vzduch, můžete snížit rychlost otáček na regulátoru a vzduch bude o trochu teplejší.

Jaká je hlučnost ventilátoru?

Pokud panel běží na plný výkon, je hluk zhruba 40 dB (+/- 2 dB v závislosti na intenzitě slunečního záření). Tento hluk odpovídá velmi tiché digestoři. Pokud by vás intenzita hluku i přesto rušila, je možné snížit otáčky ventilátoru. Tímto půjde do místnosti méně čerstvého vzduchu, který však bude teplejší. Pokud by vám hluk opravdu vadil, lze ventilátor vypnout a zapnout ho ve vaší nepřítomnosti.

 

 

Jak se zařízení dodává?

SolarVenti se dodává jako kompletní kartonový balík pro kutily. Spolu se samotným panelem jsou dodávány komponenty pro montáž na zeď (flexibilní roura, límec, vstupní vzduchová tryska, úchyty, šroubky, těsnění…). Pro montáž na střechu je třeba objednat Sadu pro montáž na střechu.

Jak velké jsou kartonové obaly produktů SolarVenti?

SV3: 89 x 61 x 14 cm
SV7: 120 x 80 x 14 cm
SV14: 210 x 74 x 15 cm
SV20: 215 x 106 x 15 cm
SV30: 302 x 102 x 9 cm
SV30 – sada na zeď: 45 x 36 x 17 cm
SV30 – solární buňka: 99 x 36 x 11 cm
Střešní sada: 79 x 26 x 22 cm

Jak velká má být díra ve zdi?

150mm pro všechny námi dodávané panely.

Pokud jste nenalezli odpověď na vaši otázku, kontaktujte nás.

Můžeme Vám s něčím poradit?