NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI

 

  • Mám nárok na dotaci Nová Zelená úsporám při koupi tepelného čerpadla?

Ano, máte, ovšem jen za splnění podmínek tohoto dotačního programu. Více naleznete na: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/poradentske-centrum/

 

  • Co je to topný faktor?

Je to poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie. Vyjadřuje efektivitu provozu. Čím vyšší topný faktor, tím úspornější tepelné čerpadlo.

COP (Coefficient of Performance) – hodnoty naměřené v akreditované zkušebně
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) – sezónní topný faktor, naměřený v konkrétním místě a na konkrétní instalaci

Více informací o TF najdete v tomto textu.

 

vzduch – voda získává teplo z venkovního vzduchu, jeho pořízení je levnější, jeho provoz méně úsporný. TČ země – voda získává teplo ze země (a to buď vrtem nebo plošným kolektorem, umístěným zhruba 1 metr pod terénem). Jeho pořizovací cena je vyšší, provoz obvykle úspornější.

 

  • Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Největšímu opotřebení v systému tepelného čerpadla čelí kompresor . Jeho životnost je  u TČ vzduch – voda cca 15 let (závisí na zapojení TČ a způsobu provozování) a u TČ země – voda minimálně 20 let.

 

  • Návratnost investice do tepelného čerpadla

Pořízení tepelného čerpadla je návratnou investicí. Lze ji vypočítat při znalosti konkrétních podmínek. Návratnost se tedy pohybuje cca v rozmezí 7 – 12 let.  Kupříkladu oproti elektrokotli tepelné čerpadlo snižuje náklady na cca čtvrtinu, oproti plynovému kotli cca na 40%.

 

  • Je vhodné pomocí tepelného čerpadla ohřívat i vodu v bojleru?

Určitě ano. Když už investujete do tepelného čerpadla, využijte maximálně jeho možnosti. Například TČ vzduch – voda v létě ohřívá bojler cca 5x levněji než elektřina ze sítě. Proč tedy k ohřevu pořizovat jiné zařízení.

 

Ano, lze. Nicméně to není potřeba. Tyto dva systémy jsou určeny pro úsporu nákladů, to znamená, že je neekonomické pořídit si oba, neboť tím prodloužíte návratnost investice.

 

  • Může tepelné čerpadlo spolupracovat se stávajícím zdrojem tepla?

Ano, pokud je zdroj snadno regulovatelný a může komunikovat s regulací tepelného čerpadla.

 

  • Mohu napojit tepelné čerpadlo na stávající otopnou soustavu?

Ano, pokud jde o podlahové vytápění nebo nízkoteplotní topná tělesa.

 

  • Co je to invertor?

Invertor –  frekvenční měnič – měnič otáček kompresoru – plynule reguluje výkon tepelného čerpadla podle okamžité potřeby objektu. Snižuje se tím počet startů kompresoru a zvyšuje se tak jeho životnost. Kompresor běží v delších časových úsecích, obvykle na nižší otáčky.

 

  • Je k tepelnému čerpadlu nutno zapojit akumulační nádobu?

Není nutno, pokud má TČ invertor, objem topných rozvodů dostatečný, výkon TČ správně dimenzovaný a provoz topné soustavy plynulý.

 

  • Jak si vybrat správné tepelné čerpadlo?

Pro různé typy objektů a druhy provozu může být vhodné jiné tepelné čerpadlo. Záleží na řadě faktorů(druh otopné soustavy, Vaše finanční možnosti, Vaše priority, rozloha pozemku atp.). Díky našim zkušenostem jsme schopni Vám s výběrem kvalifikovaně pomoci.

 

(https://www.svp-solar.cz/tepelna-cerpadla/ke-stazeni/)

Můžeme Vám s něčím poradit?