HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

 

Fotovoltaická elektrárna s vlastními bateriemi – tzv. hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE). Naše firma montuje hybridní fotovoltaické elektrárny již od roku 2015!

Jedná se zjednodušeně řečeno o solární elektrárny s baterií, která zajistí značné výhody oproti standardním „grid-on“ neboli síťovým fotovoltaickým elektrárnám.

Co to znamená termín „hybridní fotovoltaická elektrárna“?

Jde o fotovoltaickou elektrárnu, která kromě fotovoltaický panelů a měniče má také bateriové úložiště. Její měnič (neboli střídač) umí řídit čerpání elektřiny z více zdrojů – z FV panelů, z bateriového uložiště v domě a veřejné distribuční sítě.

Ta slouží pro vykrývání výkonových špiček nad rámec výkonu měniče nebo pro doplnění energie při nedostatečném slunečním svitu.

HFVE jsou velmi efektivní systémy, které díky bateriím využijí až 95% vlastní vyrobené elektřiny pro potřeby objektu. Pro rodinné domy s roční spotřebou do cca 15 MWh jsou vhodné HFVE s výkonem cca do 10 kWp.

Kromě vysokého využití vlastní vyrobené energie mají hybridní fotovoltaické systémy ještě jednu velkou výhodu – možnost tzv. „ostrovního provozu“ nebo-li provoz při výpadku distribuční sítě.

V praxi to znamená, že při výpadku sítě dokáže HFVE energeticky obsloužit zálohované spotřebiče v domě. U hojně používaných měničů GoodWe, AEG nebo Solax můžeme zálohovat nejdůležitější spotřebiče v domácnosti – např. osvětlení, zásuvkový okruh s chladničkou nebo s internetem, vrata do garáže, vjezd na pozemek atp..

Pokud chcete zálohovat celý dům, je vhodnější technologie Victron energy, která uživateli také nabízí více funkcí a možností ovládání. 

FVE pod kontrolou

K moderním fotovoltaickým elektrárnám patří také monitorovací aplikace. Každý FV systém je vybavený wifi/LAN modulem, který umožňuje při napojení na internet monitorování pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Případně je možné data o provozu elektrárny z měniče načítat do systému chytré domácnosti a mít tak všechny technologie v domě pod kontrolou na jednom místě.

Díky monitoringu se vzdáleným přístupem může naše firma nabídnout větší podporu našim zákazníkům/elektrárnám a to díky centrálnímu panelu, na kterém sledujeme všechny námi nainstalované elektrárny s připojením na internet. Tím jsme schopni řešit většinu záručních i pozáručních servisů a požadavků zákazníku flexibilně a rychle, aniž by zákazník musel hradit dopravu a čas našeho servisního technika.

Co s přebytky – virtuální baterie, prodej či komunitní energetika? 

Dříve se HFVE provozovaly tak, že vyrobená elektřina, která se v domě nespotřebovala a přetekla přes elektroměr do veřejné sítě, nepřinesla provozovateli žádný užitek ani finanční zhodnocení. Nyní už energii, kterou nespotřebujete, můžete dále zhodnotit.

Často používaným způsobem je obchodní produkt – tzv. „virtuální baterie“, který vám za pravidelný poplatek umožní využít 100% vyrobené energie – tedy i přetoky. Tento produkt je vhodný pro domácnosti se spotřebou elektřiny větší, než je výroba FVE. Zpravidla se jedná o objekty vytápěné elektrokotlem, tepelným čerpadlem nebo elektrickým podlahovým topením.

Druhou možností je přebytky výroby prodávat. Distributor vám vygeneruje kód – tzv. výrobní EAN, který umožňuje vyrobenou elektřinu prodávat a tím umořovat investici do pořízené elektrárny. Toto řešení je vhodné v objektech s výrobou větší, než je roční spotřeba – např. s plynovým vytápěním nebo v nízkoenergetických či pasívních objektech. Přebytky můžete prodávat jinému obchodníkovi, než u kterého elektřinu nakupujete.

Třetí možností je tzv. SPOTový prodej, to znamená, že nakupujete a prodáváte energii za aktuální tržní ceny. Toto řešení je vhodné u objektů, kde lze plánovat spotřebu na dobu nejnižší tržní ceny a naopak by vám vznikaly přebytky v době nejvyšší výkupní tržní ceny a měli jste tak největší zisk za prodanou elektřinu.

Poslední varianta vznikne v rámci připravované tzv. komunitní energetiky, kdy budete moci svoji vyrobenou energii v aktuálním čase „přeposlat“ do jiného objektu nebo z jiného objektu energii přijmout – z okruhu v tzv. aktivních zákazníků nebo energetických společenství. Toto řešení bude umožněno platností zákona OZE II od 1.7.2024.

Fotovoltaická elektrárna s vlastními bateriemi a administrativa s ní spojená

Uvedený typ hybridních fotovoltaických elektráren se využívá v objektech s elektrickou přípojkou. Proto je nutné elektrárny připojit do distribuční sítě a k tomu získat souhlas distributora (ČEZ, PRE, EG-D). To se provádí několika způsoby.

Tím nejběžnějším je žádost o připojení mikrozdroje s přetokem do sítě, podmínkou je elektrárna do 10kWp a tomu odpovídající technologie.

Druhou variantou je tzv. zjednodušené připojení, tedy bez přetoků do sítě. Tato forma připojení se využívá zejména na místech, kde není dostatečně kapacitní distribuční síť a není tak schopna pojmout případné přetoky z elektrárny nebo vaše technologie nesplňuje podmínky připojení k distribuční soustavě.

Třetí variantou je připojit FVE jako výrobnu elektrické energie. Do této kategorie spadají elektrárny s výkonem nad 10 kWp.

Na hybridní fotovoltaické elektrárny lze obdržet dotaci až 200 000,- Kč z programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“. Podmínkou pro její získání je m. j. instalovat FVE na objekt zapsaný v Katastru nemovitostí jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“, případně jako „objekt pro rodinnou rekreaci“, kde trvale bydlíte alespoň 2 roky.

Napište si o nezávaznou konzultaci

1 + 11 =

Vyplatí se instalace hybridní elektrárny?

Máte-li zájem o instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny, počítejte sice se zvýšenými náklady, ovšem s relativně rychlou návratností a zejména výrazně vyšší nezávislostí na veřejné síti a cenách elektřiny.

Co musím vědět předem?

Pokud chcete návrh a nabídku hybridní FVE s bateriemi, pošlete nám následující údaje:

 • přesnou adresu objektu (pro náhled domu na fotomapě)
 • fotografii střechy (optimálně od jihu, případně i rozměry / projekt)
 • denní a roční spotřebu objektu (odečtete z elektroměru či faktury za elektřinu)
 • volba typu baterií – superlevné (životnost cca 5 let) / levné (životnost 10-15 let, ale nutná údržba a větraná místnost) / drahé (zcela bezúdržbové, dlouhá životnost až 20 let)
 • finanční rámec (maximální cena, kterou hodláte investovat)

Nejdůležitější součásti HFVE

 • Hybridní měnič / nabíječ
 • MPP Tracker (regulátor nabíjení)
 • Baterie

 

Klíčovou roli pro správnou funkci a zejména ekonomickou návratnost systému hraje výběr vhodných baterií.  Rádi Vám pomůžeme s výběrem té nejlepší baterie pro vaši hybridní elektrárnu, aby byla ekonomicky zajímavá, měla dostatečnou kapacitu a co nejdelší životnost.

Výhody hybridní fotovoltaiky oproti standardní instalaci FVE

 

 • Lze využít 100% vyrobené energie (při zanedbání ztrát v bateriích).
 • Nulové přebytky dodávané do sítě.
 • Optimalizace výroby – akumulace – spotřeby – odběru ze sítě.
 • Okamžitý přechod na ostrovní provoz při výpadku vnější sítě – nezávislost!
 • V budoucnu možnost dobíjení baterií v nízkém tarifu a vybíjení ve špičkách.

 

Můžeme Vám s něčím poradit?