Fotovoltaika, solární ohřev, tepelné čerpadlo, rekuperace, nejsou jen úsporná řešení pro rodinné domy, ale i při správné kalkulaci velice výhodní pomocníci do bytových domů. Úspory jsou  vyšší, protože prostory k vytápění nebo k ohřevu teplé užitkové vody jsou několikanásobně větší než u rodinných domů. V současné době ovšem běží druhá výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro Bytové Domy. Což tato úsporná opatření dělá ještě výhodnějšími, kupříkladu pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek.

 

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytový dům přináší čistý a šetrný způsob získávání energie a velkou úsporu nákladů na spotřebu elektřiny. Díky dotaci je cena snížena až o 30% nákladů na instalaci. Panely je možno umístit jak na plochou střechu či na šikmou střechu.  Na bytové domy se doporučuje připojení hybridního systému. V praxi to znamená, že elektrická energie z fotovoltaických modulů je ukládána do akumulátorů a není třeba žádné smlouvy s distributorem elektřiny, protože lze zcela zamezit odtokům energie do sítě, avšak jako malá pojistka proti nepřízni počasí je možnost odběru ze sítě ve chvíli, kdy akumulátory v systému nebudou dostatečně nabité.

 

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Tepelná čerpadla nejsou jen doménou rodinných domů, ale také bytových domů. Při správném nadimenzování jsou schopna ušetřit až 55% nákladů na vytápění objektu, což pro dům o kupříkladu čtyřiceti bytových jednotkách činí poměrně vysokou částku. Podle prostoru kam je možné jednotky nainstalovat se ve valné většině využívá dvou typů tepelných čerpadel, a to vzduch – voda, nebo země – voda. Pro čerpadlo země – voda je zapotřebí velký prostor na volném pozemku pro kolektory tepla, či vrty. Kdežto čerpadla vzduch – voda lze nainstalovat na plochou střechu bytového domu.

 

Solární a fotovoltaický ohřev pro bytové domy

Solární a fotovoltaický ohřev teplé užitkové vody, jsou dalšími alternativami možnosti úspor. Doporučená varianta tohoto systému je se stávajícím otopným systémem.

Bytové domy

Solární systémy na střechách bytových domů jsou běžnou praxí i v České republice. Společnost SVP solar, s.r.o. je registrovaným odborným dodavatelem a má zkušenosti s instalacemi všeho druhu.

Vyberte si nejvhodnější sestavu pro BD

Kontaktujte naše technické oddělení, které Vám navrhne sestavu přesně na míru.

S volbou a návrhem systému Vám pomohou naši technici a projektanti. Při montážích používáme pouze osvědčené výrobky značek Regulus, Thermosolar, Kerberos či Bramac solar.

Pro celoroční uspokojení potřeby teplé vody je vždy nutné kombinovat solární ohřev s některým z tradičních způsobů ohřevu vody či s tepelným čerpadlem. V bytových domech se využívá buď plynový kotel, elektrokotel, centrální teplovod či nově třeba tepelné čerpadlo vzduch – voda.

U stávajících objektů bývá výhodné předřadit solární zásobník před dosavadní systém ohřevu vody (bojler, kotel se zásobníkem).  U velkých bytových celků se instaluje více zásobníků sériově zapojených.

Poznámka: Solární ohřev TUV není vhodné instalovat tam, kde je voda ohřívána lokálně v každém bytě zvlášť.

 

Centrální a lokální rekuperace pro bytové domy

Centrální a lokální rekuperace slouží k větrání domu. Rekuperace je zpětné získávání tepla, což znamená, že teplo odváděné z objektu ohřívá vzduch přiváděný dovnitř. Díky tomuto principu ušetří centrální jednotka až 40% tepelné ztráty. Lokální jednotky se užívají v místech, kam centrální rekuperaci nelze nainstalovat.

Můžeme Vám s něčím poradit?