NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

 

Je pravda, že fotovoltaický ohřev vody má menší účinnost než solární fototermický ohřev vody?

U fotovoltaických (FV) panelů se udává účinnost 15 – 18 %, zatímco u fototermických (FT) až 85%, ale to se mluví o účinnosti přeměny slunečního záření na využitelnou (tepelnou nebo elektrickou) energii z metru čtverečního. Znamená to tedy, že u FV systému pro dosažení stejného výkonu potřebujete pokrýt panely větší plochu střechy, ne že za to víc zaplatíte – cena je srovnatelná, instalace fotovoltaiky jednodušší, zásahy do stavby mnohlem šetrnější, provozní náklady nulové atd. atd.

Potřebuji mít pro instalaci se Solar Kerberosem speciální bojler, jako je tomu u některých podobných systémů pro fotovoltaický ohřev vody? Před dvěma lety jsme koupili nový nový bojler a vyhodit ho je škoda!

Nemusíte kupovat žádný speciální bojler nebo speciální topné těleso. Solar Kerberos je navržen tak, aby mohl ohřívat vodu ve většině běžných bojlerů s běžnými topnými tělesy.

 

Co když slunce nesvítí – to budeme mít studenou vodu?

To v žádném případě – Solar Kerberos vám vodu v případě nedostatečného slunečního svitu ohřeje energií ze sítě, vše probíhá automaticky, o nic se nemusíte starat. Navíc na přehledném displeji můžete sledovat kolik energie Solar Kerberos využil ze slunce (a tedy kolik jí ušetřil) a kolik spotřeboval ze sítě.

 

Jakým způsobem se Solar Kerberos instaluje – bojler máme v přízemí a panely budou na střeše, jaké jsou nutné stavební zásahy?

Minimální. Na trhu jsou dostupné systémy instalace FV panelů na střechu pro všechny druhy střešních krytin. Právě jednoduchá instalace patří k největším výhodám systému pro fotovoltaický ohřev vody. Propojení panelů s řídicí jednotkou je realizováno pouze pomocí dvou ohebných kablíků, takže není třeba nic sekat, omítat apod. Navíc ztráta vedením je u nich velice nízká, takže není problém umístit FV panely i ve větší vzdálenosti od bojleru (na garáži, zahradním domku apod.), než je tomu u fototermiky.  U FT systémů musí být mezi kolektory a akumulační nádobou nataženy dvě dobře zaizolované měděné trubky, v kterých protéká nemrznoucí teplonosná kapalina.

 

Lze Solar Kerberos použít i s bojlerem s tzv. „mokrým tělesem“?

Jistě – „mokré těleso“ neznamená, že jsou vodiče pod napětím přivedeny přímo do vody (používá, nebo používalo se to u některých kotlů, nebo pamětníci možná vzpomenou na „rychlovarné hrnky“ ze SSSR).

Odporový drát smotaný do spirály je precizně zalisován do křemičitého písku, který jej dokonale izoluje od trubičky, neboli viditelného obalu majícího podobu tlusté spirály. Zatímco při výměně topné spirály „mokrého“ typu je potřeba vypustit vodu z bojleru, u tzv. „suchého“ topného tělesa se při výměně mění pouze keramická vložka a příruba, do které je zasunuta, zůstává v bojleru plném vody.

Pro představu – mokrých těles je na světě určitě víc než suchých, kromě bojlerů se používají také v pračkách, myčkách a rychlovarných konvicích. V každém případě však použití Kerberosu s bojlerem s „mokrým“ tělesem je bez problému.

 

Někde jsem četl, že u DC ohřevu vody v bojleru hrozí elektrolýza a degradace nádoby bojleru, jak je to?

Vaše otázka souvisí s předchozí – skutečně jsme zaslechli podobné dezinformace, ale můžete být klidný. Kdyby se dostal elektrický proud do vody, ať už střídavý či stejnosměrný, je to poruchový stav, který by měl vybavit nějaký ochranný prvek (pojistku, jistič, proudový chránič). Navíc Kerberos hlídá poruchové stavy topného tělesa a při jakékoli anomálii (snížení či zvýšení odporu mimo limity) vypne měnič a přestane těleso napájet (zkrat, přerušení).

 

Co je to MPPT?

MPPT – v angličtině Maximum Power Point Tracking (sledování bodu maximálního výkonu) – je vlastnost měniče Solar Kerberosu zatěžovat FV panely optimálně při jakémkoli osvětlení a čerpat z nich tedy maximum dostupné energie. Je to technologie ve fotovoltaice běžná – FV střídač bez MPPT prakticky nekoupíte.

solar pv module electrical characteristics

Kdybych to měl vysvětlit nějak lidsky, asi bych si představil krásnou starou plachetnici se spoustou plachet. Když fouká mírný vánek, kapitán (řídicí obvod MPPT) zavelí a nechá na stěžně pověsit všechny plachty, které jsou k dispozici (upraví hodnotu zatížení panelů) a loď bude uhánět tak rychle, jak to je při daném větru možné. Když ale přijde vítr silný, hrozilo by lámání stěžňů a podobné nehody – kapitán nechá část plachet skasat, aby loď plula tak rychle jak je to možné, ale bylo to bezpečné. Podobným způsobem přizpůsobuje hodnotu zátěže FV panelů i MPPT měnič Solar Kerberosu. Kdyby Solar Kerberos MPPT měnič neměl, představte si loď, oplachtěnou jen na maximální vítr – když bude vítr maximální, tak obě lodě poplujou stejnou rychlostí, ale když nebude vítr maximální, loď s MPPT oplachtěním bude vždycky rychlejší a stálo ji to jen jednorázově pár plachet navíc.
Bod maximálního výkonu (MPP) se mění jak s intenzitou slunečního svitu, tak s teplotou panelů, proto je třeba jej neustále sledovat a zátěž plynule přizpůsobovat.

 

Má Kerberos střídač, nebo se musí používat s DC topným tělesem?

Ani to, ani to. Solar Kerberos obsahuje speciální DC/DC měnič s MPPT, takže jeho výstupem je stejnosměrný proud. DC  topné těleso ale neexistuje – je to vždy jen odporová zátěž a té je jedno, jaký průběh proudu do ní pouštíte. Stejně je to třeba u žárovek (pamětníci určitě vzpomínají na klasické Edisonovy žárovky s wolframovým vláknem, dnes prodávané spíše pod názvem „tepelné koule“ apod. 🙂 )  Ty taky svítily v lustru na AC a v kapesních svítilnách na DC proud – vždycky je to jen odporový drát, který se rozehřeje průchodem elektrického proudu.

 

Můžu si připojit FV panely, když navrhnu jejich počet tak, aby jejich napětí vyšlo na 230V, k bojleru přímo?

To v žádném případě nedělejte! Někde výše jsem sice psal, že topnému tělesu je to jedno, ale co nesnáší DC (stejnosměrný) proud, je termostat a tepelná pojistka v bojleru. DC proud má totiž tendenci vytahovat tzv. „elektrický oblouk“ – využívá se toho např. při svařování a v minulosti se díky němu prosadil pan František Křižík. V termostatu a tepelné pojistce ale oblouk napáchá velké škody – popálí kontakty, vytvoří vysokou teplotu, roztopí plasty a toto se mu povede většinou hned na první pokus. Proto se na rozpojování, při kterém el. oblouk zejména vzniká, používají speciální DC relé, nebo polovodičové prvky. Existují speciální bojlery pro fotovoltaický ohřev vody se stejnosměrným napájením z FV panelů, ale neobsahují MPPT a tak se připravují cca o 40% výkonu, a to zejména v době slabšího osvětlení, které v našich klimatických podmínkách převažuje nad přímým.

 

Jaké má Solar Kerberos provozní náklady?

Prakticky nulové – nainstalujete a funguje. Jediným nákladem je standby spotřeba, která činí cca 2W. Pro srovnání solární fototermický ohřev vody vyžaduje: napájení řídicí jednotky, napájení oběhového čerpadla, periodickou výměnu nemrznoucí teplonosné kapaliny, kontrolu a doplňování teplonosné kapaliny.

 

Funguje fotovoltaický ohřev vody i v zimě?

Paradoxně lépe než v létě – tedy alespoň co se týče maximálních výkonů. Ty jsou díky chlazení panelů skutečně vyšší než v létě, samozřejmě slunce je na nebi kratší dobu a mnohem níže, takže celková výroba je určitě nižší, ale rozhodně je nezanedbatelná. FV panely totiž vyrábějí elektrickou energii ze světelné složky slunečního záření.

 

Co se stane, když nebudu odebírat teplou vodu? Přehřeje se panel?

Nestane se nic. Jakmile Solar Kerberos nahřeje vodu v bojleru na nastavenou teplotu, přesměruje elektrickou energii do externího výstupu, který může např. nabíjet akumulátor, nebo něco pohánět, případně nemusí být vůbec zapojen. Fotovoltaickým panelům nulový odběr vůbec neškodí a to je jejich další výhoda oproti fototermickým kolektorům.

 

Potřebuje Solar Kerberos pro svoji funkci síť? Byl jsem nemile překvapen, že kamarádovi solární fototermický ohřev vody nefunguje při výpadku sítě!

Nepotřebuje. Pokud slunce svítí, Solar Kerberos „žije“ z elektrické energie vyrobené FV panely. Bez sítě pouze v noci neuvidíte nic na displeji a nemůžete měnit nastavení. Naopak můžete při výpadku sítě Solar Kerberos použít jako solární záložní zdroj – můžete jím nabíjet zálohovací akumulátor a jím pak napájet přes střídač důležité spotřebiče – plynový kotel, oběhové čerpadlo apod.

 

Jak zjistím, kolik energie pro ohřev vody bylo použito ze slunce a kolik ze sítě?

Přímo v menu Solar Kerberosu naleznete dva „elektroměry“, které zobrazují přesně změřené hodnoty v kilowatthodinách. Taky se dozvíte okamžitý výkon, napětí a proud z panelů, účinnost měniče a další zajímavé údaje.  U systémů bez MPPT měniče nebo u fototermiky musíte jen věřit…

 

 

 

 

 

Elektrikář mi zapojil Kerberos, slunce svítí, ale Kerberos nefunguje – v Converter menu vidím, že na panelech je 200V, ale výkon nulový, udělali jsme něco špatně?

Ne, všechno je v pořádku, jen Kerberos prvních deset minut monitoruje situaci na obloze a fotovoltaický ohřev vody spustí, až si je jistý, že to, co mu svítí na panely, nebyla jen díra v mracích. Je to ve fotovoltaice běžně používaný prostředek zvýšení životnosti takovýchto zařízení. I ráno, když slunce vychází, a večer, když zapadá, je pokaždé po několik minut sluneční výkon přesně na hraně, kdy by se hloupé zařízení neumělo rozhodnout jestli má být zapnuté nebo vypnuté a rychle by mezi těmito stavy přepínalo. To by ale výrazně snížilo životnost některých prvků, a tak se tomu předchází takovouto prodlevou. Deset minut v celodenním měřítku moc neznamená, navíc při hraničním, a tedy docela nízkém slunečním výkonu, takže je to ztráta minimální a je vyvážena výrazným zvýšením životnosti zařízení.

 

Je galvanicky oddělená AC a DC část? Je to požadavek distributora elektrické energie.

Kerberos neobsahuje střídač (není pro fotovoltaický ohřev vody potřeba) a není schopen do sítě dodat napětí. AC a DC části jsou odděleny pomocí relé. Existuje samozřejmě hypotetická možnost, že při souběhu několika závad (zásah blesku, úplné spečení elektroniky…) dojde k sepnutí všech relé a spojení DC a AC části, což by v přítomnosti síťového napětí způsobilo zničení desky a vybavení předepsaného jističe AC části. Tato možnost je však velmi málo pravděpodobná. Je téměř vyloučeno, že by taková souhra špatných náhod vůbec mohla nastat.

 

Bojler je výrobek. To, že se z něj odstraní bezpečnostní prvky a nehradí se něčím jiným, Vám musí schválit výrobce daného zařízení.

Tepelná pojistka a termostat jsou nahrazeny zařízením SOLAR KERBEROS. Primární bezpečnostní prvek bojleru je však přetlakový ventil, který musí být pravidelně zkoušen právě z toho důvodu, že elektrická teplotní pojistka nebo termostat (ať už mechanický nebo elektronický) může selhat – máme uvedeno v návodu. Tepelná pojistka v Kerberosu splňuje všechny požadavky ČSN EN 60335 na tepelné pojistky – nezávislost obvodu, odpojení v obou pólech, reaktivace pouze po odnětí krytu nástrojem. Pokud se týká mechanického přetlakového ventilu, neexistuje totiž žádná záruka, že se neporouchá, stejně tak jako elektronická pojistka.

 

Jaké budu mít přebytky, budu-li používat bojler každý den?

Přebytky budou záviset na využití bojleru. U naší instalace ve firemní laboratoři jsou minimální (200L bojler, spotřeba cca 150L za den).

 

K čemu přesně slouží DC výstup na zařízení SOLAR KERBEROS? Uveďte prosím detailnější informace.

DC výstup („externí výstup“) je určen k připojení regulátoru dobíjení pro akumulátory (například námi otestovaný regulátor Phocos). Záporný pól výstupu je spojen se záporným pólem fotovoltaických panelů. Připojený regulátor musí zabránit zpětnému toku proudu z baterie do výstupu. Výstupní proud je maximálně 8A, max. výstupní napětí je nastavitelné do cca 40V (není stabilizováno).

 

Máte nějaké doporučení na měnič DC/AC, který by bylo možno připojit k Vašemu zařízení SOLAR KERBEROS?

Odpovídající měnič DC/AC se nepřipojuje přímo na DC výstup SOLAR KERBEROS, nýbrž k nabíjenému akumulátoru. Výkon takového měniče by potom měl odpovídat použitému akumulátoru. Doba chodu měniče bude dána kapacitou akumulátoru a samozřejmě také množstvím energie dodané za den. V podstatě se jedná o měnič DC/AC, který je možno připojit k autobaterii o příslušné kapacitě. Takový se dá běžně koupit v odpovídající prodejně elektro, nebo v prodejně s autodoplňky, či například v rámci různých akcí v supermarketech.

 

Je fotovoltaický ohřev vody bezpečný? Co když se objeví porucha zemnění na topném tělese? Co se stane, když se vyskytne například napětí na plášti bojleru?

Každý bojler, respektive každý spotřebič bezpečnostní třídy I. má každou přístupnou vodivou část spojenu se zemí. U bojleru je to nádoba, vodivý plášť atd. Když se tedy objeví síťové napětí na plášti topného tělesa, který je vodivě spojen s nádobou potažmo se zemí, vzniklý poruchový proud vyhodí pojistku, jistič, nebo proudový chránič. V případě, že se na plášti objeví DC napětí z Kerberosu, který je od země odizolovaný, nestane se nic, a nevznikne ani nebezpečí, protože přístupné části mají stále potenciál země.

A co nejdůležitější technický parametr – cena?

Ceník na tomto webu nenajdete – jednotka SOLAR KERBEROS je totiž jenom jednou částí celého řešení, které obsahuje ještě fotovoltaické panely, kabeláž, jištění, instalaci a někdy i bojler a protože každý dům je jiný i výsledná cena se liší a je nutno ji napřed kalkulovat. Kalkulace i konečnou realizaci provádějí naši partneři. Obraťe se na ně a nechte si nezávazně zpracovat nabídku

Můžeme Vám s něčím poradit?