SOLÁRNÍ SYSTÉM PRO BYTOVÝ DŮM

 

Solární systémy na střechách bytových domů jsou běžnou praxí i v České republice. Společnost SVP solar, s.r.o. je registrovaným odborným dodavatelem a má zkušenosti s instalacemi všeho druhu.

Kontaktujte naše technické oddělení, které Vám navrhne sestavu přesně na míru.

S volbou a návrhem systému Vám pomohou naši technici a projektanti. Při montážích používáme pouze osvědčené výrobky značek Regulus, Thermosolar, Kerberos, Logitechh či Bramac solar.

Pro celoroční uspokojení potřeby teplé vody je vždy nutné kombinovat solární ohřev s některým z tradičních způsobů ohřevu vody či s tepelným čerpadlem. V bytových domech se využívá buď plynový kotel, elektrokotel, centrální teplovod či nově třeba tepelné čerpadlo vzduch – voda.

U stávajících objektů bývá výhodné předřadit solární zásobník před dosavadní systém ohřevu vody (bojler, kotel se zásobníkem).  U velkých bytových celků se instaluje více zásobníků sériově zapojených.

Poznámka: Solární ohřev TUV není vhodné instalovat tam, kde je voda ohřívána lokálně v každém bytě zvlášť.

Solární elektrárny pro domácnosti využívají obnovitelný zdroj energie a jsou tak šetrné k životnímu prostředí.

Investice do domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) se jednoznačně vyplatí. Nejen že jeho provozem přispíváte k ochraně přírody a snižujete například produkci skleníkových plynů, ale zejména šetříte na účtech za elektřinu a získáváte stabilní příjem po dobu 20-ti let díky státem garantovaným výkupním cenám.

Uvažujete-li o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu svého rodinného domu nebo jiného objektu, potřebujete nejprve znát následující parametry:

  • Lokalita (množství slunečního záření se v různých částech ČR mírně liší)
  • Orientace využitelné plochy (měla by být přibližně na jih ± 45%)
  • Sklon střechy (ideální je cca 35° ± 10°, na ploché střechy lze instalovat nosiče)
  • Možnost připojení nového zdroje elektřiny do distribuční soustavy.

Chcete-li zdarma vypracovat cenovou nabídku včetně zjištění energetické výtěžnosti a několika variant finančních kalkulací návratnosti investice, obraťe se na nás a my Vám rádi poradíme.

Možnost připojení fotovoltaické elektrárny do rozvodné sítě Vám v případě zájmu ověříme u distribuční společnosti (ČEZ / E.ON / PRE) podáním Žádosti o připojení výrobny elektřiny.

 

Předehřev vody v bytových a panelových domech


APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECHFotovoltaický ohřev vody je možné realizovat v případě souhlasu dodavatele centrálního zdroje tepla formou předehřevu studené vody. Na vstup studené vody do výměníkové stanice se vřadí zásobník vody s fotovoltaickým ohřevem vody, který studenou vodu předehřívá. V případě ohřevu vody fotovoltaikou na teplotu TV v domě protéká teplá voda přes výměníkovou stanici, která žádnou další energii na ohřev vody nedodává.

 

Ohřev plynovým kotlem, tepelným čerpadlem, kotlem na tuhá paliva a pod.

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECHFotovoltaický ohřev vody v bytových domech, které mají vlastní zdroj tepla, se aplikuje systém dvou nádrží. V první se společně vyrábí TV pomocí kotle v kombinaci s fotovoltaikou. Ve druhé nádrži se uskladňuje přebytek elektřiny z fotovoltaiky ve formě předehřevu vody, která proudí do první nádrže a tím zabezpečuje předehřev vody.

 

Dohřev vody pomocí fotovoltaiky

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECHV případě, že není možné použít aplikaci A nebo B (není k dispozici souhlas dodavatele tepla), je možné připojit nádrž s fotovoltaickým ohřevem na vratnou větev cirkulace. V takovém případě se majitelé bytů napojují na technologickou část ohřevu teplé vody, která je v jejich vlastnictví, a nepotřebují souhlas dodavatele tepla. V okruhu cirkulace se teplá voda přirozeně ochlazuje a tímto fotovoltaickým ohřevem se vychlazená voda v cirkulaci dohřeje až na původní teplotu. Cirkulace tak neodebere žádnou, nebo jen malou část energie z výměníkové stanice, čímž vzniká úspora při odběru tepla z centrálního zdroje.

 

Dohřev vody z centrálního zdroje tepla

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECHV případě, že teplá voda je zabezpečována centrální dodávkou teplé vody ze vzdáleného zdroje, je možné použít fotovoltaický ohřev vody pomocí nádrže, která je umístěná na výstupu teplé vody z objektu. Podmínkou je, aby bylo zabezpečené měření na vstupu a výstupu teplé vody z domu. Tím, že se dohřevem kompenzuje tepelná ztráta v potrubí domu, vzniká menší rozdíl mezi měřením na vstupu a výstupu teplé vody, a je tak zabezpečena finanční úspora za odebrané množství teplé vody.

 

 

 

 

 

Můžeme Vám s něčím poradit?