TOPNÝ FAKTOR U TEPELNÝCH ČERPADEL

 

Topný faktor (COP = Coefficient of Performance) je bezrozměrné číslo, které lze přirovnat k účinnosti udávané běžně u ostatních zdrojů tepla. Většinou se hodnota topného faktoru pohybuje v rozsahu 2,5-4,5 a čím je toto číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější. Matematicky topný faktor udává poměr získané tepelné energie a spotřebované elektrické energie.

Hodnota 3 tedy znamená, že dodáním 1kWh elektrické energie, získáme 3 kWh tepelné energie pro vytápění. Okamžitá hodnota topného faktoru se neustále mění podle provozních podmínek, a proto se pro celkové hodnocení používá tzv. provozní (nebo také průměrný) topný faktor za celou topnou sezónu (HSPF = Heat Season Performance Factor).

 

Velký test tepelných čerpadel – Naměřené výsledky

zdroj: článek www.tzb-info Velký test tepelných čerpadel, Autor: Ing. Marek Bláha

Průměrný sezónní topný faktor SPF pro vytápění a přípravu teplé vody, činil u tepelných čerpadel země/voda 3,8. Vytápění spotřebovalo 78% z celkově vyrobeného tepla, zbývajících 22% bylo využito pro ohřívání užitkové vody na 52°C. Pokud z měřených hodnot vyčleníme pouze vytápění, průměrná hodnota SPF vzroste u nových budov na 4,1.

Z celkové spotřeby elektrické energie spotřebovaly kompresory tepelných čerpadel 92%, oběhová čerpadla 6% a dotopové elektrokotle 2%. Většina instalací elektrokotel při provozu nepotřebovala.

Ve druhém projektu zaměřeném na stávající budovy s radiátory byl naměřený SPF 3,3. Tepelná čerpadla vzduch/voda, dosáhla v nízkoenergetických domech průměrného sezónního topného faktoru 3,0 a u stávajících budov s radiátory 2,6. Tepelná čerpadla voda/voda dosáhla průměrného SPF 3,5.

 

Více o testovaných systémech

V projektech se využívala data získaná z více než 170 instalací tepelných čerpadel s výkonem 5 až 10 kW, systémů vzduch/voda, země/voda a voda/voda, dodaných společnostmi: Alpha-InnoTec, IVT/Bosch, Hautec, Nibe, Stiebel Eltron, Vaillant a Viessmann.

Test v nízkoenergetických budovách se týkal 68 tepelných čerpadel odebírajících teplo ze země, z nichž dvě třetiny využívají vrty, zbytek plošné kolektory. Odběr tepla ze vzduchu byl zastoupen ve 26 případech, zbývajících sedm zařízení odebírá teplo ze spodní vody. Domy byly z 93% vybaveny podlahovým topením a pouze 7% používalo buď pouze radiátory, nebo radiátory v kombinaci s podlahovým vytápěním.

celý článek

Nízkoenergetické budovy Stávající budovy
Průměrný roční topný faktor SPF Země/voda Vzduch/voda Země/voda Vzduch/voda
3,8 3,0 3,3 2,6

Další informace o COP najdete zde – (článek www.tzb-info.cz) nebo na Wikipedii

Můžeme Vám s něčím poradit?