Žádosti o dotace jsou přijímány již od 12.9.2021. Podat je lze přes Agendový informační systém SFŽP ČR, ve kterém také probíhá celá správa žádosti. Dostat se do něj lze přes tlačítko ,,podat žádost“. Ke konci přijímání žádostí dojde při vyčerpání alokace, jinak je...