Tepelná čerpadla

Kvalitní tepelné čerpadlo ušetří v rodinném domě 50-70% energie pro vytápění a ohřev vody. Jsme autorizovaný partner NIBE, Panasonic, Regulus a máme zkušenosti s řadou dalších.

Akce NIBE

V průběhu slevové akce nabízíme výrazné slevy na nejprodávanější sestavy tepelných čerpadel NIBE. Například tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE SPLIT pro vytápění a ohřev TUV lze pořídit již od 145.000 Kč (bez DPH).

Panasonic Aquarea T-Cap – převratná technologie vytápění

Ojedinělá technologie na českém trhu – tepelné čerpadlo vzduch-voda s konstantním výkonem i při -15°C. Panasonic T-Cap (Total-Capacity) drží výkon i při velkých mrazech. Více zde… Další informace a cenové nabídky pro Váš objekt žádejte na našem obchodním oddělení.

Jak to funguje

Tepelné čerpadlo je zařízení, které se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k přípravě teplé užitkové vody, k ohřevu bazénu či k teplovzdušnému vytápění atd. Tepelné čerpadlo využívá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí. Teplo je odebíráno z okolního prostředí pracovní látkou a je přenášeno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce pomocí chladiva. Zahřátím kapalného chladiva dochází k jeho vypařování. Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se ještě zvýší jejich teplota. Páry jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předají teplo ohřívané látce (např. topná voda), zchladí se a změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je zpět přiváděno přes expanzní ventil do výparníku. Celý cyklus se opakuje.

Základní typy tepelných čerpadel

Instalujeme všechny typy tepelných čerpadel: VZDUCH-VODA, ZEMĚ-VODA, VODA-VODA, VZDUCH-VZDUCH. Novinkou jsou ventilační tepelná čerpadla vzduch-vzduch, vhodná zejména do nízkoenergetických rodinných domů..

..

K vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody nabízíme tepelná čerpadla značek NIBE a Panasonic, pro ohřev teplé vody i čerpadla jiných značek.

O kolik je levnější topení tepelným čerpadlem

Srovnání nákladů na provoz domácnosti

Kvalitní tepelná čerpadla dokáží ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů na provoz rodinného domu. To představuje u běžných rodinných domů 26 000 až 45 000 korun ročně (v cenách roku 2008). Jednoduchým výpočtem vychází, že tepelné čerpadlo ušetří za 20 let provozu nejméně 520 000 až 900 000 korun. V této částce není započítán růst cen energií. Pokud porostou jen o 5 % ročně, uspořená částka se vyšplhá na 960 000 až 1 300 000 korun.

Jaká je návratnost investice

Úspory dosahované tepelnými čerpadly jsou při dnešních cenách energií tak vysoké, že investice se během několika málo let vrátí. V novostavbě je návratnost 4 až 7 let, v objektu, kde bylo nutné rekonstruovat stávající topení na zemní plyn nebo na elektřinu, činí návratnost přibližně 6 až 10 let. Pokud tepelným čerpadlem nahradíte původní neekologický zdroj vytápění, anebo instalujete tepelné čerpadlo v novostavbě, máte nárok na dotaci Zelená úsporám. Tato dotace je u čerpadel vzduch-voda až 55.000 Kč a u čerpadel země-voda až 85.000 Kč.

Tepelné čerpadlo umí i chladit

V létě je možné využívat tepelná čerpadla pro chlazení interiéru, a to buď aktivně (v zimě topí, v létě pracují jako klimatizace), nebo pasivně (pokud máte čerpadlo s vrtem a chlad z vrtu využíváte přímo pro chlazení místností). Je to jednoduché a z hlediska provozních nákladů prakticky zadarmo.