Dne 15. března 2016 dotační program Nová Zelená Úsporám spustí druhou výzvu pro bytové domy. Jedná se o kontinuální výzvu, pro její ukončení je stanovené datum 31.12.2021, nebo vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků. Celkem bude rozděleno Novou Zelenou Úsporám 27 miliard do roku 2021. Novinkou oproti první výzvě je navýšení maximální výše dotace z 20{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} na 30{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} ze způsobilých výdajů.

Žádost lze podat online na webu http://www.novazelenausporam.cz/

Oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy.

Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz