V České republice v současné době existují dva dotační programy, a to Nová Zelená úsporám a Krajské Kotlíkové dotace. Do roku 2015 běžel dotační program Čistá Energie Praha, ovšem zatím není vypsán termín další výzvy dotace.

Krajské Kotlíkové dotace 2016

Dotace slouží k nahrazení ručně plněných kotlů na tuhá paliva za tepelné čerpadlo nebo solární systém. Jako prostředky jsou využívány fondy Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva bude trvat do roku 2020.

Cílem nahradit zastaralé kotle novými ekologickými zařízeními je omezit znečištění ovzduší, na kterém se ve velkou měrou podepisují právě tyto neekologické zdroje. Na tepelné čerpadlo a solárně-termickou soustavu můžete získat dotaci až 85{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}, tedy maximální částka, kterou lze získat dotací je 127 500 Kč. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč, v nichž jsou zahrnuty i výdaje za „mikroopatření“, která mohou tvořit maximálně 20 000 Kč.

Budeme se snažit Vám maximálně pomoci s přípravou dotace, ale podat ji musíte sami, neboť dotaci nelze vyřídit skrze plnou moc.

Na mapě jsou data od kdy je možné podat žádost o dotaci.

Podmínkou jsou mikro energetická opatření splňující třídu C, jako je částečné zateplení, oprava fasády nebo výměna oken a také odstranění neekologického zdroje. Více informací naleznete na webu www.kotlikovedotaceeu.cz

Podmínky dotace se mohou lehce lišit podmínkami, které si upravují jednotlivá krajská zastupitelství. Dotace je určená pro konečné uživatele, fyzické osoby, kteří jsou minimálně spoluvlastníci objektu, kde má být vyměnen stávající nevyhovující otopný systém, za dotovaný nový. Další podmínkou jsou „mikro“ energetická opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti rodinného domu.

Tyto opatření jsou:

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkonových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Seznam tepelných čerpadel

Země – Voda

Vzduch – Voda

NIBE F1245 NIBE AMS 10-16 + HBS16
NIBE F1145 NIBE AMS 10-12 + HBS12
NIBE 1255 NIBE AMS10-12 + ACVM270
NIBE 1155 NIBE AMS 10-8 + ACVM 270

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí pro pořízení tepelného čerpadla, solárního systému, fotovoltaiky při výstavbě, rekonstrukci rodinného domu.  Žádost je možno podat před zahájením, po zahájení nebo dokonce po dokončení realizace.

Podmínkou dotace je provedení kvalifikovanou firmou, výběr zařízení z příslušného seznamu a současné zateplení rodinného domu na minimální energetickou třídu C, pokud ji dům splňuje, tak další zateplení už není nutností. Více informací naleznete na oficiálním webu www.novazelenausporam.cz.

Více informací k dotacím na tepelná čerpadla najdete na našem webu.