Ceny za vytápění objektu nejsou zanedbatelnou částkou. Vybrat si vhodnou variantu energetického zdroje je obtížné. Jaké existují varianty? Vytápět můžete plynem, elektřinou, tuhými palivy anebo tepelným čerpadlem. Plynový kotel je dnes pravděpodobně nejrozšířenější varianta, pokud ale chcete šetřit na výdajích tak existují vhodnější alternativy. Vytápění elektřinou je také poměrně výdajově nákladné pokud není spojeno se systémem spořícím energii. Takovým systémem je fotovoltaika. Fotovoltaické panely umístěné na střeše vyrábějí elektřinu pro elektrokotel. Vytápění pomocí tuhých paliv není šetrné k ovzduší a nedá se příliš regulovat. Vytápění tepelným čerpadlem je námi doporučená varianta ve dvou provedeních, a to vzduch – voda a země voda. Je to sice nákladnější varianta, zato velice úsporná, dá se kupříkladu propojit s podlahovým vytápěním, které má své nesporné výhody při snižování energetických nákladů.