Komu je dotace určena:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 20.6.2016 do 30. 9. 2016.

Na co lze dotaci získat:

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Způsob podání žádosti:

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2016 je vymezena termínem 20. 6 . – 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.


Výše podpory:

  • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

5 000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40 000 Kč (max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů)

  • Instalace tepelných čerpadel
    • typ země/voda – 60 000 Kč (max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů)
    • typ vzduch/voda – 40 000 Kč (max. 30 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů)