Solární systémy pro bytové domy

Fotovoltaika již dávno není jen pro domy a chaty. S dnešními technologiemi se s ní čímdál častěji setkáváme i v bytových domech, panelových domech a komerčních projektech. Neustále stoupá zájem společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev o možnosti...

Novinky v programu NZÚ

Zářijovou novinkou je možnost kombinace dotace Nová Zelená Úsporám a Kotlíkové dotace. Jedná se o kombinaci výměny kotle na tuhá paliva s Kotlíkovou dotací a zateplení domu s dotačním přispěním Nové Zelené Úsporám. Při této kombinaci je možné získat extra dotaci až 40...

Program Čistá energie Praha 2016

Komu je dotace určena: Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v...

Novinka – Solar Kerberos 320.H

Solární systém SOLAR KERBEROS zajišťuje maximální využití energie z fotovoltaických panelů a minimalizuje spotřebu energie ze sítě využitím inteligentního řízení ohřevu vody. Vysoké účinnosti je dosaženo díky DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT),...