V lednu 2014 je to presně 1 rok od instalace tepelného čerpadla Panasonic Aquarea T-cap 12 kW v našem sídle. Tepelné čerpadlo zde slouží k ohřevu 200l zásobníku teplé vody a k pokrytí (vytápění) tepelné ztráty cca 15kW. Za 1 rok provozu tepelného čerpadla byla jeho celková spotřeba elektrické energie 10 369 kWh a celkově vyrobilo 33 384 kWh tepla. Tudíž celkový průměrný roční topný faktor COP za toto období je 3,2.