SVP solar nabízí spolupráci a poradenskou činnost českým firmám a průmyslovým podnikům, které mají zájem o úspory energií a nákladů formou využívání sluneční energie.

Naše společnost se aktivně účastní projektu EU Solar Process Heat – Solární technologické teplo. Tento projekt poskytuje podporu českým i evropským firmám, které zvažují úspory nákladů na teplo díky instalaci solárních kolektorů.

Pokud máte o takovou formu podpory zájem, obraťte se na nás  a napiště nám.

Vyřazovací kritéria

 • Vyskytuje se ve vašem podniku výrobní technologický proces vyžadující teplotu nejlépe pod 80 °C?
 • Máte k dispozici dostatek místa (střešních či jiných ploch) k instalaci solárně termických kolektorů?
 • Je tato plocha orientovaná na jih, jihovýchod, jihozápad a je bez zastínění?

Pokud můžete odpovědět na výše uvedené otázky „ANO“, může se o instalaci solárního technologického tepla ve vašem podniku uvažovat. Prosím pokračujte na další upřesňující dotazy.

V případě, že jste museli odpovědět na jednu z otázek „ne“, bude realizace solárního
technologického tepla ve vašem podniku pravděpodobně obtížná – můžete kontaktovat SVP solar, s.r.o., pokud se chcete ujistit o výsledku.

Pokud budete moci odpovědět na následující otázky převážně „ano“, máte dobré předpoklady pro využití solárního technologického tepla.

 • Potřebujete technologické teplo od března do září?
 • Potřebujete technologické teplo přinejmenším 5 dní v týdnu?
 • Máte dostatek místa/ploch pro instalaci akumulačních nádrží (např. suterén, skladiště, venkovní prostory)?
 • Plánujete v příštích letech přestavbu nebo rozšíření podniku?
 • Je zapotřebí renovovat/rozšířit zásobování teplem nebo plánujete z nějakého jiného důvodu změnu v příštích letech?
 • Můžete vyloučit využívání odpadního tepla (např. z kompresoru, z chladicí jednotky nebo ekonomizéru)?
 • Je pro vás přijatelná návratnost investice do solárního systému okolo 10 let?
 • Očekáváte růst cen energií v příštích letech?
 • Jsou stabilní ceny energií zásadní pro váš podnik?
 • Je ve vašem podniku zásadní zájem na využívání obnovitelné energie (např. z důvodu ochrany životního prostředí, image, snižování CO2)?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli z větší části „ANO“, potom přichází technologické teplo ve vašem podniku v úvahu. Pokud chcete, pošlete Vaši představu a záměr na naši adresu solar@svp.cz. Naši spolupracovníci vás kontaktují a proberou s vámi další možné kroky.

Dotazník Solar Process Heat

Příručka Solar Process Heat

Odkaz na oficiální stránky projektu – www.solar-process-heat.eu