Kdy a jak často si lze volit mezi zelenými bonusy a výkupními cenami?

Přecházet ze systému zelených bonusů do systému výkupních cen a naopak lze jednou ročně, termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění.

V případě změny způsobu podpory z režimu výkupních cen do režimu zelených bonusů nebo naopak platí pro výrobce stále stejné datum uvedení výrobny do provozu, a nachází se tedy ve stejné kategorii pouze s odlišným způsobem podpory.

Pokud výrobce zprovozní elektrárnu v roce 2009 na zelený bonus a například za 5 let se rozhodne, že chcete svůj tarif změnit a dodávat veškerou elektřinu do sítě za výkupní cenu, bude pro něj platit výkupní cena pro výrobny zprovozněné v roce 2009 (tedy 12,89Kč/kWh) navýšená o index inflace 2-4{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} v každém předchozím roce. Není tedy pravdou, že při takové změně by platila výkupní cena platná pro výrobny zprovozněné v daném roce změny.

Termínem, do kdy je nutné nahlásit zvolený způsob podpory provozovateli regionální distribuční soustavy na další kalendářní rok, je 30. listopad příslušného kalendářního roku. Zvolený způsob podpory je platný od 1. ledna následujícího kalendářního roku.