Zástupci MŽP České republiky v pátek 28. května 2010 na výstavě Carbon Expo v Kolíně nad Rýnem (SRN) uzavřeli smlouvu se Světovou bankou o koupi dvou milionů jednotek AAU. Tím program Zelená úsporám získává další dotační prostředky pro opatření na úspory energie a zavedení obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Na základě smluv o prodeji jednotek AAU, které jsme uzavřeli v období od března 2009

do května 2010 s několika různými

stranami, chceme prostřednictvím programu Zelená úsporám nabídnout téměř 20 miliard korun na opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov“, uvedla ministryně životního prostředí Rut Bízková.Další obchod, uzavřený tentokrát s uhlíkovými fondy Světové banky, dosažení tohoto cíle významně přiblíží.

Viceprezidentka Světové banky pro udržitelný rozvoj, paní Katherine Sierra přivítala s potěšením, že Světová banka takto podpoří český program směřující ke zvýšení energetické účinnosti budov. „Je to poprvé, kdy Světová banka financuje podobný program z prostředků uhlíkových fondů naší banky.

Po uzavření smlouvy s uhlíkovými fondy Světové banky činí celkový počet AAU prodaných Českou republikou prostřednictvím GIS 75 milionů AAU a na prodej jich ještě zbývá přibližně 25 milionů. „Dnešní podpis této významné smlouvy uzavírá více než rok trvající jednání, která vedl tým odborníků Ministerstva životního prostředí„, komentuje prodej Pavel Zámyslický, ředitel odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí České republiky.
Uhlíkové kredity byly zakoupeny v zastoupení dvou uhlíkových fondů Světové banky, Španělského uhlíkového fondu (tranše 2) a Uhlíkového fondu pro Evropu. Tento obchod pomůže účastníkům uhlíkových fondů kupujícího splnit jejich závazky ke snížení emisí skleníkových plynů, které přijali v souladu s Kjótským protokolem, a na druhé straně pomůže České republice financovat její projekty na zvýšení úspor a energetické účinnosti budov.

Zástupci MŽP České republiky v pátek 28. května 2010 na výstavě Carbon Expo v Kolíně nad Rýnem (SRN) uzavřeli smlouvu se Světovou bankou o koupi dvou milionů jednotek AAU. Tím program Zelená úsporám získává další dotační prostředky pro opatření na úspory energie a zavedení obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Na základě smluv o prodeji jednotek AAU, které jsme uzavřeli v období od března 2009 do května 2010 s několika různými stranami, chceme prostřednictvím programu Zelená úsporám nabídnout téměř 20 miliard korun na opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov“, uvedla ministryně životního prostředí Rut Bízková.Další obchod, uzavřený tentokrát s uhlíkovými fondy Světové banky, dosažení tohoto cíle významně přiblíží.

Viceprezidentka Světové banky pro udržitelný rozvoj, paní Katherine Sierra přivítala s potěšením, že Světová banka takto podpoří český program směřující ke zvýšení energetické účinnosti budov. „Je to poprvé, kdy Světová banka financuje podobný program z prostředků uhlíkových fondů naší banky.

Po uzavření smlouvy s uhlíkovými fondy Světové banky činí celkový počet AAU prodaných Českou republikou prostřednictvím GIS 75 milionů AAU a na prodej jich ještě zbývá přibližně 25 milionů. „Dnešní podpis této významné smlouvy uzavírá více než rok trvající jednání, která vedl tým odborníků Ministerstva životního prostředí„, komentuje prodej Pavel Zámyslický, ředitel odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí České republiky.
Uhlíkové kredity byly zakoupeny v zastoupení dvou uhlíkových fondů Světové banky, Španělského uhlíkového fondu (tranše 2) a Uhlíkového fondu pro Evropu. Tento obchod pomůže účastníkům uhlíkových fondů kupujícího splnit jejich závazky ke snížení emisí skleníkových plynů, které přijali v souladu s Kjótským protokolem, a na druhé straně pomůže České republice financovat její projekty na zvýšení úspor a energetické účinnosti budov.