Datum: 17. 02. 2012  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Platforma pro OZE zaslala prezidentu Klausovi dopis, v němž jej žádá o veto proti zákonu o podporovaných zdrojích energie, resp. o podání žádosti k Ústavnimu soudu na jeho zrušení.

Schválený zákon zcela nepřijatelným způsobem porušuje základní zásady právního státu. Nově zakotvuje úpravu, která napomůže vytvořit netransparentní a korupční prostředí. Současně povede k diskriminaci výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů oproti výrobcům elektřiny z konvenčních zdrojů a z odpadů.

V naléhavé žádosti Václavu Klausovi odeslané minulý týden uvádí Platforma pro OZE důvody, pro které by mělo být proti zákonu schválenému 31. ledna 2012 Poslaneckou sněmovnou použito prezidentské veto.

Předmětem kritiky Platformy pro OZE je šest hlavních bodů, které zákon obsahuje a pro které by měl být vetován:

1. Bezprecedentní a nepřípustné zrušení soukromoprávních smluv o podpoře pro všechny výrobce ekologické elektřiny zákonem;

2. Obejití Ústavního soudu ve věci srážkového odvodu z podpory fotovoltaice;

3. De facto ukončení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů u nás, navíc s retroaktivními účinky, v rozporu se Směrnicemi 2009/28/ES a 2009/72/ES a s energetickou politikou Evropské unie;

4. Zavedení podpory pro spalování netříděného odpadu po dobu životnosti zařízení, která nemá žádnou oporu v komunitárním právu;

5. Podezřelý systém financování „recyklace“ solárních panelů;

6. Zavedení zvláštního systému podpory biometanu, který nelze rozlišit od zemního plynu.

Platforma pro OZE dále v dopise prezidentovi namítá, že k předloze nikdy nebylo předloženo stanovisko Legislativní rady vlády. Současně nikdy nebyl doložen korektní dopad předlohy na státní rozpočet. Platforma pro OZE poukazuje na skutečnost, že návrh zákona byl zákonodárci horní komory veřejně označován za nejhorší legislativní předlohu v historii Senátu.

Platforma pro OZE v dopise varuje, že zakotvení tohoto zákona do českého právního řádu nevratným způsobem poškodí Českou republiku a její demokratické právní prostředí.

„Apelujeme na prezidenta také tím, že podle aktuálního průzkumu tři čtvrtiny občanů České republiky podporují další využití obnovitelných zdrojů energie. Chceme, aby se Česká republika aktivně podílela na výstavbě našeho společného evropského domu a nikoliv, aby podrývala společné evropské cíle a evropskou politiku,“ komentuje Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská, koordinátorka Platformy pro OZE.

„Pro případ, že by prezident vyhověl naší žádosti a předlohu vetoval a Poslanecká sněmovna by následně jeho veto přehlasovala, žádáme, aby prezident využil svého práva a navrhl Ústavnímu soudu zrušení zákona, který nemá v našem právním řádu obdoby,“ doplňuje JUDr. Jakub Hájek z AK NH Partners, právní konzultant Platformy pro OZE.

Převzato ze serveru SolarniNovinky.cz, dne 22.2. 2012