Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační výzvu z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Pro fotovoltaické elektrárny:

  • do 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 1/2021
  • nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021

Pro menší projekty je alokována 1 miliarda Kč. Pro větší projekty nad 1MWp je poté alokováno 3,5 miliardy Kč.

Podmínky najdete zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=9&fbclid=IwAR3TX6rEqyvWw86yE58uhGMWQaH8Z25iQK5CWphF_jzdBirt5QMZkoMCxkM