Pokud se dramaticky nezmění trend v poklesu cen technologií, bude i v příštím roce 2012 instalace malých fotovoltaických elektráren výhodná.

Ideální dobou pro montáž solárního systému pro vlastní potřebu (zelený bonus) je brzké jaro 2012 – je očekáván pokles cen komponentů a hlavně stihnete celou „sluneční“ sezónu. Návratnost investice při dnešních cenách elektřiny se bude pohybovat okolo 8-13 let podle typu instalace.

Cenové rozhodnutí ERÚ – výkupní ceny z OZE pro rok 2012