Zástupci MŽP České republiky v pátek 28. května 2010 na výstavě Carbon Expo v Kolíně nad Rýnem (SRN) uzavřeli smlouvu se Světovou bankou o koupi dvou milionů jednotek AAU. Tím program Zelená úsporám získává další dotační prostředky pro opatření na úspory energie a zavedení obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

„Na základě smluv o prodeji jednotek AAU, které jsme uzavřeli v období od března 2009 do května 2010 s několika různými stranami, chceme prostřednictvím programu Zelená úsporám nabídnout téměř 20 miliard korun na opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov“, uvedla ministryně životního prostředí Rut Bízková. „Další obchod, uzavřený tentokrát s uhlíkovými fondy Světové banky, dosažení tohoto cíle významně přiblíží.“

Viceprezidentka Světové banky pro udržitelný rozvoj, paní Katherine Sierra přivítala s potěšením, že Světová banka takto podpoří český program směřující ke zvýšení energetické účinnosti budov. „Je to poprvé, kdy Světová banka financuje podobný program z prostředků uhlíkových fondů naší banky.“

Po uzavření smlouvy s uhlíkovými fondy Světové banky činí celkový počet AAU prodaných Českou republikou prostřednictvím GIS 75 milionů AAU a na prodej jich ještě zbývá přibližně 25 milionů. „Dnešní podpis této významné smlouvy uzavírá více než rok trvající jednání, která vedl tým odborníků Ministerstva životního prostředí“, komentuje prodej Pavel Zámyslický, ředitel odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Uhlíkové kredity byly zakoupeny v zastoupení dvou uhlíkových fondů Světové banky, Španělského uhlíkového fondu (tranše 2) a Uhlíkového fondu pro Evropu. Tento obchod pomůže účastníkům uhlíkových fondů kupujícího splnit jejich závazky ke snížení emisí skleníkových plynů, které přijali v souladu s Kjótským protokolem, a na druhé straně pomůže České republice financovat její projekty na zvýšení úspor a energetické účinnosti budov.

Co jsou jednotky AAU

Jednotka AAU (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu emisí skleníkových plynů v období 2008 – 2012. Přebytek svých jednotek může země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím. Jednotky přiděleného množství představují vlastně „emisní rozpočet“ každé průmyslově vyspělé země, který obdržela na základě svého emisního cíle v rámci Kjótského protokolu. Jednotky přiděleného množství AAU jsou používány pro počítání závazků v rámci Kjótského protokolu a vytváří tak „mezinárodní měnu“, která může být podle článku 17 Kjótského protokolu flexibilně obchodována mezi státy za účelem dosažení redukčních závazků.

ČR disponuje podle kjótského závazku právem vypustit do ovzduší celkem cca 900 mil tun CO v období 2008 – 2012. Toto právo je vyjádřeno v jednotkách přiděleného množství AAU. Reálné množství vypuštěných emisí bude podle současných analýz o cca 17 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} nižší, než jsou naše cíle v rámci Kjótského protokolu. Tento rozdíl může ČR prodat, v podobě jednotek AAU zemím, kterým se Kjótský protokol plnit nedaří.

Rozdíl mezi jednotkami AAU a emisními povolenkami (EUA)

Často dochází k záměně povolenek EUA s jednotkami AAU. S emisními povolenkami EUA se obchoduje pouze v rámci evropského systému emisního obchodování (EU ETS) a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Od roku 2013 přestanou být firmám přidělovány zdarma a budou si je muset nakupovat rovnou v aukcích. Jednotky AAU jsou součástí celosvětových mechanismů Kjótského protokolu, v jehož rámci ČR musela celkově snížit produkci skleníkových emisí o 8 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} vůči roku 1990.

zdroj: www.zelenausporam.cz