Spotřebitelský úvěr – modelový příklad splátek zajištěného úvěru

Americká hypotéka

spotřebitelská je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti (vlastní i cizí) a poskytuje se fyzickým osobám – občanům na soukromé účely (není určen na financování podnikatelských aktivit klienta).

Zajištění úvěru

 • do 500.000,– není potřeba odhad nemovitosti, list vlastnictví, 2 fotografie nemovitosti a prokázání příjmu
 • nad 500.000,– odhad nemovitosti znalce ČS, list vlastnictví a prokázání příjmu
 • zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitostí slouží jako dozajištění úvěru

Výše úvěru

 • min. 150 000,- Kč, max. výše není stanovena
 • horní hranice úvěru je limitována hodnotou zástavy, cenou investice vyplývající z dokladů předložených k doložení účelu úvěru a schopností klienta splatit úvěr ve sjednané lhůtě

Úroková sazba

 • úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru a je závislá na výši úvěru a délce splatnosti

Lhůta splatnosti

 • krátkodobý – do 1 roku
 • střednědobý – do 5 let
 • dlouhodobý – do 20 let
 • lhůta splatnosti úvěru počíná běžet od data uzavření smlouvy o úvěru

Poplatky spjaté s poskytnutím úvěru :

 • vyřízení úvěru – 0,8{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z výše úvěru (min. 5 tis., max. 20 tis.)
 • vedení úvěrového účtu 97,–
 • poplatek za mimořádnou splátku (1{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z výše mim. splátky min. 500 Kč max. 5 tis. Kč)

Žádost o výjimky z předpisů :

 • možnost započítání budoucích příjmů z prodeje elektrické energie do hodnocení bonity klienta
 • v případě vkladu mimořádné splátky na úvěr hrazené z dotace se poplatek za mimořádnou splátku nebude účtovat
 • v případě vkladu mimořádné splátky možnost snížení splátky pro zbývající splatnost úvěru případně při zachování splátky zkrácení splatnosti

Úvěry bez zajištění – další možnost financování :

 • dále Česká spořitelna, a.s. nabízí úvěry bez zajištění až do výše Kč 200.000,– bez zajištění na jednotlivce (v případě manželského páru až 400.000,– bez zajištění)

Další výhody :

 • možnost odkladu splátek od doby sepsání úvěrové smlouvy do doby připojení do distribuční sítě
 • čerpání postupné – dle kupní smlouvy
 • platby od ČEZ na účet vedený u České spořitelny, a.s.
 • úvěry se řeší individuálně dle požadavků klientů

Možnost financování prostřednictvím úvěru ze stavební spořitelny – zpracujeme individuální nabídku.

Možnost financování i pro právnické osoby – zpracujeme individuální nabídku.

Kontakt :

Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Pardubice
pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 87, 562 12 Ústí nad Orlicí
Olga Kučerová, email : okucerova@csas.cz, 465565250, 602102852
Martin Bříza, email: mbriza@csas.cz, 465565202, 724364154


Modelový příklad splátek úvěru

Modelový příklad splátek úvěru