Již 17. ročník mezinárodní odborné výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem  a  chladem,  elektroenergetiky,  obnovitelných  zdrojů  a  nejlepších  dostupných  technik v  energetice se  tentokrát  bude  konat  v  Ostravě.  To  nás  vedlo  k tomu, abychom  souběžně s touto vystavou uspořadali setkání odborné veřejnosti z obou republik ČESKO-POLSKY ENERGETICKY DEN.

Cílem tohoto setkání je iniciovat a podpořit společné česko–polské projekty v oblasti úspor energie, teplárenství a využívání obnovitelných zdrojů energie, umožnit vyměnu zkušeností se  získáváním know-how, s realizací, financováním apod. Dalším z důležitých cílů   je   seznámení   zastupců   českych   podniků   i   představitelů  státní  správy  a  samosprávy s možnostmi spolupráce s polskými podniky a institucemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Chceme také vytvořit prostor pro dvoustranná setkání partnerů z polske a česke strany, kde budou řešeny již konkretní projektové záměry.

Témata pro ČESKO-POLSKY ENERGETICKY DEN:

  • Politické a právní rámcové podmínky v České a Polské republice v oblasti teplárenství a využívání obnovitelných zdrojů energie
  • Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro zásobování teplem

– biomasa, solární energie, bioplyn

  • Centrální zásobování teplem a výroba elektřiny ze zdrojů využívajících

obnovitelných zdrojů energie

  • Financovani a podpora projektů využití obnovitelných zdrojů energie

Cíl akce: Informovat o nabídce a obchodních příležitostech polských a českých firem a institucí z oblasti teplarenství a využívání obnovitelných zdrojů energie (dodavatelé technologií, finanční instituce, poradci, atd.). Představení polských a českých firem působících v tomto oboru, jejich služeb a technologií je samozřejmě možné také formou výstavních stánků.

Aktuální informace naleznete na webu:

http://www.teplarenske-dny.cz/cs/ostatni-cesko-polsky-energeticky-den.aspx
http://www.opolsku.cz

Váš zájem a dotazy můžete směřovat na organizátory:
e-mail:cpok@opolsku.cz
e-mail:sicova@parexpo.cz, tel: +420 605 871 045, +420 466 415 831

Program

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 I. část programu
Situace a politické a právní rámcové podmínky v České
a Polské republice v oblasti teplárenství a využívání
obnovitelných zdrojů energie /úvod do problematiky/
9:05-9:20 Ministerstvo životního prostředí ČR, Sekce technické ochrany životního prostředí
9:20-9:35 Ministerstwo Srodowiska RP, Polsko (Ministerstvo životního prostředí Polska), Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu
9:35-9:50 Polská teplárenská komora, Varšava, Jacek Szymczak – předseda
9:55-10:10 Teplárenské sdružení ČR, Ing. Martin Hájek – ředitel výkonného pracoviště
10:10-10:30 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce průmyslu a energetiky
10:30-10:45 Hospodářská komora ČR, Ing. Pavel Bartoš – viceprezident
Odpady jako součást palivoenergetické základny v teplárenství
10:45 Přestávka
11:10-11:30 Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.Nabídka dodávek tepla do Českého Těšína
11:35-11:55 Státní fond životního prostředí, zástupce fondu
Financování a podpora projektů využití obnovitelných zdrojů energie
12:00 Oběd

II. část programu
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro zásobování
teplem – biomasa, solární energie, bioplyn
13:20-13:40 TTS energo, s.r.o. – Energetika v Třebíči / Kotle na biomasu, Ing. Horký
13:45-14:05 KOMA – Industry, s.r.o., Bioplynové stanice
14:10-14:30 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Ing. Milan Novák, CSc.
Problematika spojení centralizovaného zásobování teplem a solárních
tepelných systémů
14:35-14:55 SVP solar, s.r.o., Ing. David Michalička, Solární systémy pro zásobování teplem
15:00-15:20 Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář
Stávající a připravovaná právní úprava obnovitelných zdrojů v ČR
15:25-15:45 Logipos S.A.
Využití moderních energetických řešení ve velkých skladovacích komerčních
prostorách

Diskuse, závěr

Dále probíhají jednání o účasti polských i dalších českých společností zainteresovaných

v dané oblasti. Firemní profily společností budou uvedeny na webových

stránkách, odkazech spolupracujících mediálních partnerů, v e-mailové propagaci.

Firemní přednášky

ENERGETYKA CIESZYŃSKA Sp. z o.o. www.ec.cieszyn.pl
O společnosti: Podíl ve společnosti mají město Těšín a Południowy Koncern Energetyczny.  Energetyka  Cieszyńska  působí  v  oblasti  obcí Cieszyn a Hażlach, do kterých společnost dodává asi 55 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} vyrobeného tepla. Energetyka Cieszyńska dodává teplo pro město Cieszyn do 351 uzlů prostřednictvím 60km teplovodní sítě.
Společnost  zajišťuje  vysokou  kvalitu  dodávky energie po celý rok, bez  přestávek  na  opravy. Výroba tepla v Energetyce Cieszyńskiej probíhá společně s výrobou elektřiny. V roce 2001 proběhla modernizace společnosti. Tepelný zdroj byl vybaven novým parním kotlem OR-35N s účinnosti 87 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} a turbínou o výkonu 4,5 MWe.  V roce  2007  Energetyka  Cieszyńska  získala  od  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki osvědčení o vysoce účinné kogeneraci – „červené certifikáty“. Partnerem Energetyki Cieszyńské je společnost Energorem, která provádí údržbu a opravy pro společnost.
S kým bychom se chtěli setkat v Ostravě: Se Samosprávou města Český Těšín, jimž jsme zaslali nabídku v roce 2010 na dodávku tepla pro tři sídliště.


TTS ENERGO s.r.o. www.tts.cz
TTS energo s.r.o. zajišťuje dodávky tepla pro obyvatele, základní školy, mateřské školy, nemocnici, polikliniku, domovy s pečovatelskou službou, výrobní podniky a další odběratele. Dodávky tepla jsou realizovány z 90 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z centrálního zásobování teplem pro více jak 9 700 domácností. Výroba tepla je řešena z více jak 86 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} pomocí kotlů na spalování biomasy  (dřevní  hmota, sláma…).  Provoz zajišťují 3 vícepalivové centrální zdroje (teplárny
Sever, Jih, Západ), kde  jsou  použity  veškeré  technologie  výhradně  s  vysokou  účinností  přeměny  paliva na energie (více jak 85 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}). Společnost TTS je rovněž jedním z předních výrobců technologií na spalování biomasy. Jedná se o výrobu a dodávku průmyslových kotlů na spalování biomasy (dřevní štěpka, sláma).  Jde o teplovodní nebo horkovodní kotle o výkonech 1 až 10 MW a výstupní teplotou vody do 130 °C. Od roku 2002, kdy byl vyroben a zprovozněn první kotel na spalování biomasy, se firmě TTS podařilo vyrobit a dodat zákazníkům (především v komunální energetice a průmyslu) více jak čtyři desítky těchto kotlů.


KOMA INDUSTRY s.r.o. www.komasystem.cz
KOMA – Industry se skládá ze 3 divizí:
Divize KOMA Trade zabezpečuje dodávky zboží světových výrobců v oblasti ložisek, ropných produktů, ocelových polotovarů a výrobků, těsnění a pryží, obalových a vázacích materiálů, nářadí a nástrojů, pil, hydraulických a pneumatických prvků.
Divize KOMA Servis zastupuje na trhu významné producenty, jako je největší výrobce hydraulických komponentů na světě firma Parekr Hannifirn, špičkový výrobce výměníků tepla a odstředivek, a výrobce mazacích komponentů SKF.
KOMA Technologické centrum je  divize  pro  vývoj  a  výzkum nových konstrukčních řešení a technologií a s tím spojených inovačních kroků v oblastech diagnostických zařízení. Oddělení automatických parkovacích systémů řeší výstavbu parkovacích domů s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a vyložení vozidla.

THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. www.thermosolar.sk
Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. patrí medzi 10 najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Európe, pričom rozhodujúcu časť svojich výrobkov exportujeme   do   väčšiny   európskych  krajín  a  čiastočne  i  do  zámoria.  Ako  jediní v Európe máme plne integrovanú výrobu slnečných kolektorov na jednom mieste,   pozostávajúcu   z  lisovne  vaní,  výrobyselektívnych  konverzných  vrstiev,
montáže kolektorov a výroby podporných konštrukcií včítane dodávok kompletných solárnych systémov.
SVP SOLAR, s.r.o. www.svp-solar.cz
Společnost SVP solar, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti obnovitelných a úsporných zdrojů energie. Zabýváme se navrhováním a instalací solárních systémů a tepelných čerpadel. V roce 2010 jsme uvedli na český trh novinku – solární veřejné osvětlení. Provádíme realizace na klíč, působíme v soukromé i veřejné sféře. Máme silné partnery zejména v ČR, Rakouskua Německu. Více informací najdete na www.svp-solar.cz
KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ (KŠB) www.ksb.cz
KŠB, založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice, poskytuje komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům, včetně poradenství klientům podnikajícím v sektoru těžby a zpracování přírodních zdrojů  a  výroby  a  distribuce  energií.  V rámci  své  činnosti dále zastupuje klienty při jednání se správními úřady, před soudy a poskytuje poradenství v oblasti regulace příslušných těžebních a jiných činností.
S kým bychom se rádi setkali: S našimi stávajícími i potencionálními klienty podnikajícími v sektoru těžby a zpracování přírodních zdrojů a výroby a distribuce elektřiny a tepla.
LOGIPOS S.A. www.logipos.pl
O společnosti: Logistické centrum společnosti Logipos se nachází ve městě  Postolice  – projekt realizovaný ve spolupráci Logipos a.s. je  jedním

z prvních v Polsku, který pracuje se získáváním sluneční energie na obchodní bázi. Již v tomto roce bude realizovaná první etapa nové investice 34 tisíc metrů čtverečních obchodní třídy nedaleko Vroclavi, pokryté slunečními kolektory. Projekt bude financován vlastními prostředky, bankovním úvěrem a vydáním emisí private placement. Logistické centrum Postolice je novodobým projektem, šetrným k životnímu prostředí, nabízí klientům konkurenční podmínky díky hospodárnosti při šetření energie.

Koho bychom chtěli potkat v Ostravě: Logipos a.s. zve na prezentaci všechny společnosti a obchodní partnery, kteří mají zájem rozvíjet spolupráci a investice z pohledu logistiky a projektů založených na získávání obnovitelné energie .