Pracovníci z firmy SVP Solar získali profesní kvalifikace Instalatéra solárních a termických soustav (kód: 23-099-M) a také Instalatéra soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)
Co to znamená pro Vás?
Pro Vás to znamená to, že díky těmto kvalifikacím jsme oprávněni instalovat systémy využívající obnovitelné zdroje energie s přispěním dotačních programů, a to kupříkladu Nová Zelená Úsporám a další operativní programy.