Rekuperace (neboli zpětné získávání tepla) je děj, při němž se přiváděný vzduch (většinou čerstvý vzduch z exteriéru) do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem (popř. odsávacím zařízením – ventilátorem) ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Množství tohoto předaného tepla je závislé na účinnosti rekuperace.

Účinností rekuperace (= účinností zpětného získávání tepla) je myšleno využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí reálně pohybovat mezi 0 a 100 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}. Když bude účinnost nulová, to se dá přirovnat větrání při otevřeném oknu, tak teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychládá až na venkovní teplotu. Tím pádem musíme opět vzduch dohřát a to uživatele stojí dosti velké provozní náklady. Naopak stoprocentní účinnost rekuperace by nastala tehdy, když by čerstvý vzduch z exteriéru byl ohřát energií odpadního vzduchu na teplotu, kterou měl odpadní vzduch původně. Místnost by byla větrána bez ztráty energie (prakticky a technicky nerealizovatelné). Skutečná účinnost rekuperačních jednotek se v praxi pohybuje u běžně dostupných rekuperačních jednotek od 30 do 90{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}, přičemž účinnost nad 60 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} můžeme považovat za dobrou a nad 80 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} za exkluzivní.

Rekuperační jednotky se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek (rekuperační výměník) nebo jsou osazovány jako samostatné rekuperační jednotky (lokální nebo centrální). Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. V poslední době se v souvislosti se stále vzrůstající cenami energií stále častěji rekuperační jednotky využívá i pro rodinné domy a byty. Rekuperační jednotky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k „rekuperaci chladu“ – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

V dnešní době se stále více setkáváme (opět vlivem stále vzrůstajícími cenami energií) se zateplováním obytných domů, rodinných domů a výměnou starých netěsných oken za nová těsná okna. Tímto se stávají z těchto netěsných objektů, objekty velmi těsné a je tak zabráněno hygienické výměně vzduchu. Vzduch se v těchto objektech (místností) rychle znehodnocuje jejím běžným užíváním (vařením, dýcháním, umýváním atd.) a tak se nám tam hromadí nežádoucí škodliviny (pachy, odéry, CO2, škodlivé bakterie, plísně, vlkost atd.). Tyto škodliviny mají negativní vliv na lidský (především dětský) organismus v podobě alergii, častých únav, dokonce mají vliv na vznik různých dýchacích onemocnění, problémy s imunitou atd. I když si to často neuvědomujeme, vzduch v místnostech by měl cirkulovat a dle hygienické vyhlášky by za hodinu mělo dojít k výměně minimálně jedné poloviny vzduchu v místnosti. Z těchto uvedených důvodů jsou velmi vhodné rekuperační jednotky, jelikož zajišťují hygienickou výměnu vzduchu (větrají), tím pádem odvádí vzdušnou vlhkost, pachy, škodliviny a to s minimálními ztrátami tepelné energie, kterou byste při větrání okny jen tak bez užitku vypustili ven. Provoz je u rekuperačních jednotek úsporný a u většiny jednotek i automaticky řízený pomocí různých čidel.

Chceme-li tedy zajistit tepelnou pohodu a kvalitnější vzduch v prostorech za minimální pořizovací a provozní náklady, tak rekuperační jednotky jsou v dnešní době tím nejvhodnějším zařízením co lze na trhu získat za rozumnou cenu.