NIBE LWSE-F 24

Na konci roku 2013 byla dokončena instalace třech tepelných čerpadel vzduch-voda NIBE na Šumavě. Tepelná čerpadla i přes drsnější klimatické podmínky pracují bezproblémově. Uvedené zařízení zde plní funkci vytápění a ohřevu teplé vody pro dva objekty (u jednoho z objektů dokonce i chlazení).

Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda se skládá z 2ks NIBE F2300-20 a 1ks NIBE LWSE-F 24. Dále je doplněna akumulační (vyrovnávací) nádrží NIBE UKV 500 (pro topení) + DZD OKC NAD 750 v3 (pro chlazení) a zásobníkem teplé vody DZD OKC 500 NTR/HP. Vše je řízeno inteligentní ekvitermní regulací NIBE SMO 10.

NIBE LWSE-F 24 a F2300-20