zdroj: článek z webu www.zelenausporam.cz

Program Zelená úsporám překonal další metu. V penězích přislíbených na podporu pro žadatele překročil už 1,5 miliardy. K datu 18. března bylo pro 9389 žádostí alokováno už 1,63 mld. korun! Připomeňme si, že teprve před měsícem program dosáhl v úhrnné částce určené na dotace jedné miliardy. Měsíčně tedy přibývá přibližně 2500 žádostí, které odpovídají zhruba 0,5 mld. korun.

Z celkové částky přislíbené na dotace bylo zatím vyplaceno (nebo se právě vyplácí) víc než 137 milionů korun. To je sice méně než desetina z přislíbené částky, ale to je dáno tím, že peníze se vyplácejí až po realizaci opatření a doložení všech potřebných dokumentů (např. faktur).

Nejvyšší podíl na alokované částce tvoří oblast A úspory energie na vytápění (zateplení), nejvíc žádostí pak podali lidé v oblasti C využití obnovitelných zdrojů pro přípravu teplé vody a pro vytápění. Největší zájem byl o dotaci na solární termické kolektory.

Zajímavá jsou i čísla žádostí zaregistrovaných v jednotlivých krajích. Nejvíce jich sice podle očekávání přijali ve Středočeském kraji a v Praze (dohromady 1634), ale hned za nimi následuje kraj Jihočeský (1176 žádostí).