Podle novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. platné od 1.1.2013 je každý provozovatel fotovoltaické elektrárny, uvedené do provozu do 31.12.2012, povinen registrovat se do 30.6.2013 u některé z firem zajišťujících sběr a recyklaci fotovoltaických panelů (do tzv. kolektivního systému) k úhradě poplatků na budoucí recyklaci. Úhrada bude rozložena do 5 let a stanovena dle hmotnosti panelů. Prováděcí vyhláška, určující výši poplatku, bude vydána v červnu 2013.
Uvedené poplatky u elektráren uvedených do provozu od 1.1.2013 hradí výrobce/dovozce panelů