Od roku 2023 nepotřebujete licenci pro výkup energie z fotovoltaických elektráren s výkonem do 50 kW.

Energetický zákon stanoví, že výroba elektřiny spadá do energetického odvětví podnikání. To znamená, že pokud provozujete vlastní fotovoltaickou elektrárnu a chcete efektivně řešit výkup energie, platí několik pravidel:

  • Pokud máte výkon fotovoltaické elektrárny vyšší než 50 kW (např. pro výrobní podniky), musíte mít licenci.
  • Pokud vaše fotovoltaická elektrárna není připojena k elektrické síti, nebo její výkon nepřesahuje 50 kW (což je nová hranice od roku 2023, předtím byla 10 kW), a je určena hlavně pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu, nemusíte mít licenci.

Kromě toho je zde pojednáno o EAN kódech, což jsou unikátní kódy pro odběrná místa elektřiny. Tyto kódy pomáhají identifikovat odběratele a distributora elektřiny. Můžete si vybrat, s kterým dodavatelem uzavřete smlouvu o nákupu a s kterým o výkupu přebytků.

Výnosy z prodeje přebytků elektřiny mohou být vyšší než dříve, a to díky možnosti získat dva EAN kódy – jeden pro spotřebu a druhý pro výrobu elektřiny.

 

Jakými způsoby můžete efektivně nakládat s přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny?

Majitelé solárních elektráren se často setkávají s problémem přebytků elektřiny, kdy jejich elektrárna vyprodukuje více energie, než je spotřebováno v domácnosti. To se může stát, když jsou členové domácnosti mimo domov, nebo pokud je jejich spotřeba elektřiny nižší (například v letních měsících, kdy není potřeba vytápění). Pokud navíc nemají elektromobil, který by se dobíjel doma, může množství přebytků dosáhnout až 5–18 kWh denně.

Existuje několik efektivních způsobů, jak naložit s těmito přebytky elektřiny. Nejlepší možností je využití elektřiny k ohřevu vody nebo jejího uložení do baterie. Přesto se mnoho domácností stále potýká s přebytky elektřiny.

Sestavy pro hybridní fotovoltaiku

Níže jsme pro Vás připravili tři sestavy pro hybridní fotovoltaiku. Rádi Vám ale na míru připravíme kalkulaci i jiných variant.
Zajímá-li Vás fotovoltaický ohřev vody (panely) nebo termický ohřev vody (kolektory), pak se můžete podívat na sestavy ZDE.

Můžeme Vám s něčím poradit?