Díky monitoringu SolarMonitor si můžete i Vy ověřit, jak fungují námi instalované panely Schott solar na střechách Základní školy v Praze Kunraticích. Celkový instalovaný výkon FVE je 58,88kWp (256 panelů Schott poly 230, realizace na podzim 2010)

Podívejte se sami a zjistíte, že naše elektrárna vyrobila za rok 2011 více než 65.900kWh. Znamená to, že výtěžnost z jednoho instalovaného kWp byla více než 1.119 kWh / 1kWp.rok!!!

Vzhledem k tomu, že předpoklad dle výpočetního softwaru PVgis byl cca 975kWh/1kWp, jedná se o cca 15{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} vyšší výtěžnost!

Toto je tedy nejlepší důkaz toho, že naše panely i celkové provedení instalací přináší nejlepší možné výsledky…

Za SVP solar, s.r.o.
Ing.David Michalička