SMĚROVÝ SILNIČNÍ SLOUPEK

 

NB STOP – Solární pulzní ultrazvukový směrový sloupek určený k odpuzování zvěře – srnčí, dančí, jelení zvěře, divokých prasat, lišek, jezevců, zajíců. Výrobek se používá pro ochranu silničního provozu.

NB STOP generuje specifické pulzy v oblasti ultrazvukových kmitočtů, které jsou pro danou divokou zvěř nepříjemné, takže tato zvěř po krátkém čase chráněný prostor opouští a hledá si nové útočiště mimo prostor chráněný odpuzovačem.

Odpuzovač divokou zvěř nezabíjí, ani nezraňuje, pouze vymezuje prostor, ve kterém by se neměli pohybovat. NB STOP pracuje v kmitočtové oblasti, která je pro člověka za hranicí slyšitelnosti, proto neruší a neobtěžuje své okolí nepříjemným hlukem. Vysoké kmitočty, z rozsahu na kterém zařízení pracuje, již člověk není schopen vnímat ani podpráhově.

NB STOP – Solární pulzní ultrazvukový směrový sloupek je určen k instalaci na dálnice a pozemní komunikace. Tento výrobek je osazen ultrazvukovým čidlem, které je napájeno baterií a dobíjeno solárním článkem. Ultrazvukové čidlo pracuje 24 hodin denně, nutná výměna baterie po 5 letech.

Výrobek se spouští do provozu po instalaci certifikovanou firmou, která zajišťuje i průběžnou údržbu. NB STOP vysílá signál ultrazvukových vln na vzdálenost 13m – 15m, v úhlu 120°-180°, tímto je doporučená maximální vzdálenost mezi jednotlivými sloupky 25m.

Směrové sloupky vymezují kategorijní šířku nebo volnou šířku pozemní komunikace, umisťují se v nezpevněné části krajnice nebo v postranním dělicím pásu.

V případech, kdy se k odvodnění silnice nebo dálnice zřizuje rigol na úkor nezpevněné krajnice, osazují se sloupky v příčném řezu těsně za hranu odvodňovacího zařízení. Pokud volnou šířku vymezuje svodidlo nebo zábradlí, osadí se směrovými nástavci ve stejném barevném provedení, jaké je předepsáno pro směrové sloupky.

 

Můžeme Vám s něčím poradit?