Seminář započal tématem o technologické možnosti Net-meteringu  v ČR a o praktických zkušenostech se zavedením v evropských zemích. Parlament ČR se tímto tématem bude zabývat při novelizaci energetického zákona a zákona o podpoře OZE v létě nebo na podzim tohoto roku.

Následovala inspirativní přednáška o nastavení legislativních podmínek pro malé provozovatele na Slovensku. Zde bylo především zajímavé zjednodušení legislativy pro malé provozovatele FVE v SR a jejich podpora.

Dalším tématem byla hybridní a ostrovní fotovoltaika v praxi, inteligentní řízení zátěží přebytky dle předpovědi počasí, online ukázky monitoringu a dálkové správy hybridních FVE. Šlo o novinky v možnostech nenáročného přepojení klasické FVE na hybridní FVE.

Po hybridních FVE následovala vyčerpávající přednáška o technologických novinkách v oblasti akumulace, LiFePO4 baterií a Battery Management Systemu, akumulace přebytků do teplé vody a vlivu pořizovacích nákladů na celkovou investici. Potvrdilo se, jak je důležité nepodceňovat volbu a údržbu baterií.

Následovalo téma návrh velikosti, podmínek a ekonomiky nasazení mikrokogenerace pro snížení objemu nakupované elektřiny. Byl to stručný souhrn využití mikrokogenerace v praxi.

Na závěr semináře vystoupili dva uživatelé ostrovního domu. Jeden z nich je majitelem energeticky nezávislého domu a druhý ostrovního fotovoltaického systému v celoročně obývaném domě. Velice zajímavá přednáška, popisovala běžný život uživatelů a jeho přizpůsobení k optimalizaci chodu ostrovního systému a domácnosti. Dále pojednávala o velkém snížení spotřeby energií v objektu díky ostrovnímu systému, výhodách a nevýhodách „energetické nezávislosti“.