Pro enormní zájem o dotační program Nová Zelená Úsporám by se na podzim měla spustit takzvaná celoroční výzva. To znamená, že žádosti o dotace bude možné podávat nepřetržitě po celý rok.
Zároveň ministerstvo zveřejnilo pro kraje nové podmínky pro „kotlíkové dotace“. Na výměnu starého kotle přispěje stát žadateli částkou až 127 500Kč.