Hospodářský výbor PSP projednával 13.1.2010 návrh novely zákona č. 180/2005 Sb.

PSP ČRJednání Hospodářského výboru PSP se zúčastnili předseda představenstva CZEPHO Ing. Jaromír Řehák a člen představenstva a legislativní sekce CZEPHO RNDr. František Smolka.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu odhlasoval poměrem 9:8 poslanecký návrh změny limitu snížování výkupní ceny z FV výroben, tj. znění v odstavci (4) v §6 zákona:

„(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 75 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2011.“

Předseda ERÚ Josef Fiřt a místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček prezentovali celkový instalovaný výkon a počet provozoven FVE k 31.12.2009 v ČR. Z celkového nainstalovaného výkonu 410,5 MWp bylo v roce 2009 nainstalovanáno 354,5MWp.

Vývoj instalovaného výkonu a počet provozoven FVE (zdroj: ERÚ)

Zdroj: czepho.cz