Jak již ministerstvo životního prostředí avizovalo, je od ledna spuštěna nová vlna kotlíkových dotací. A co více, ministr Brabec oznámil, že bude čím dál více podporovat kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaickými panely.

Ve fotovoltaických panelech vidí takový potenciál, že věří v postupné rozšiřování panelů na velkou část střech rodinných domů, skladů či obchodních prostor. Pomocí kotlíkové dotace chce naplnit plán v oblasti výměny starých kotlů za kotle nejnižší emisní třídy.

Máte doma starý kotel na tuhé palivo? Pak máte zřejmě poslední příležitost, jak na jeho výměnu dostat peníze. Dalších 30 tisíc domácností bude mít nárok na dotaci při povinné výměně starého neekologického kotle. Rozdělí na dotacích přes 3 miliardy Kč.

Dotační program skončí v roce 2020. A od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy úplně zakázány.

 

Kotlíkové dotace v bodech:

  • O kotlíkové dotace mohou žádat lidé žijící v rodinném domku, který nemá více než tři byty. Rekreačních objektů se dotace netýkají.
  • Dotace se týká starších kotlů s ručním přikládáním, které fungují jako hlavní zdroj vytápění pro celý dům.
  • Nejvyšší příspěvek je na tepelná čerpadla a kotle na biomasu – až 80% ceny. V oblastech s horší kvalitou ovzduší může žadatel získat dotační bonus 7 500 Kč.
  • Žádat o dotace lze na krajském úřadě. Jednotlivé kraje si  stanovují vlastní pravidla pro příjem a podobu žádostí. Informace zveřejňují na svých webových stránkách.
  • Stát nejspíše zakáže kotle, které nesplní minimálně 3. emisní třídu. Jde zpravidla o kotle, které byly vyrobeny před rokem 2000.
  • Emisní třída je uvedena na energetickém štítku nebo v dokumentaci kotle. Pokud není údaj uveden na energetickém štítku, lze počítat s tím, že kotel povolené emise nebude splňovat.
  • Již nyní se nesmí jako palivo používat takzvané hnědé uhlí energetické (hruboprach, průmyslové směsi), lignit (méně kvalitní hnědé uhlí), uhelné kaly a proplástky. Nesmí se pálit dřevotříska, překližka, dřevovláknité desky ani další druhy lepeného dřeva.
  • Staré kotle musí být vyřazeny z provozu do roku roku 2022. Týká se to kotlů na pevná paliva spalující uhlí, dřevo nebo koks. Neznamená to však, že by lidé tímto palivem už za tři roky nemohli vůbec topit. Uhlí mohou do kotle přikládat dál, jen tento kotel musí splňovat nízkoemisní standardy.
  • Kotle vypouštějící vysoké emise už navíc nejsou v Česku k sehnání. Od roku 2014 mohly být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší. Čím vyšší emisní třída, tím ekologičtější kotel je. Od letošního roku jsou podmínky ještě přísnější – prodejci mohou nabízet jen kotle od 4. emisní třídy.