Vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám, který jí předložil ministr Tomáš Chalupa. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke schválení vládě České republiky.

První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

„Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným
přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Navrženy jsou tyto formy podpory: přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci.

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

Z toho zatím vyvozujeme, že budou podporovány:

  • Solární termické kolektory pro ohřev teplé vody bez nutnosti současně dům zateplit
  • Výměny kotle na uhlí a koks za šetrnější zdroj + současně zateplení objektu o určenou hodnotu v {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} oproti stávajícímu stavu, nebo jen výměna zdroje u objektů zateplených
  • Projektová dokumentace

Předpokládané podmínky:

  • 1. výzva pro r. 2013 – na rodinné domy
  • Dotaci bude možno žádat zpětně nebo předem na opatření provedená po 1.1.2013
  • Možnost získat dotační peníze – od podzimu 2013

PROGRAM BYL V ÚNORU PŘEDSTAVEN VLÁDĚ, PRACUJE SE NA KONKRÉTNÍCH PRAVIDLECH.

další informace naleznete na webu MŽP: Nová Zelená úsporám