V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. POZOR: pro povodněmi postižené oblasti je podpora vyšší.

Dotace na solární termické systémy jsou uvedeny v následujících oblastech a podoblastech:

C. Efektivní využití zdrojů energie

C.3. Instalace solárních termických systémů

C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody

C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3

E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1

E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody

Maximální výše dotace 35 000 Kč

Dotace na projektovou dokumentaci není poskytována.

Podíl dotace max. 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}

C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Maximální výše dotace 50 000 Kč

Dotace na projektovou dokumentaci není poskytována.

Podíl dotace max. 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}

Bonus 10 000 Kč za souběh opatření z podoblasti C.3 s jiným opatřením z podoblasti C.2 (mimo C.2.7), A, A+C.1, A+C.4 a A+C.1+C.4.

Na tepelná čerpadla lze podávat žádosti:

Na všechny tipy tepelných čerpadel: Dotaci můžete získat jak na tepelné čerpadlo voda-voda, země-voda i vzduch-voda.
Je stanoven minimální topný faktor (COP): 4,3 (země-voda), 3,1 (vzduch-voda) a 5,1 (voda-voda)
Se současným zateplením domu, i bež něj: pro čerpání dotací na tepelné čerpadlo nebude nutné zateplit obálku budovy.  Při současném zateplení domu jsou však dotace vyšší

Všechna zařízení navrhované a montované firmou SVP solar s.r.o. jsou podporovány z dotace Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 v 10:00 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.

Pro 1. výzvu je vyčleněna jedna miliarda korun (ZDE). Žádat bude možné v různých fázích realizace projektu – jak před začátkem realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení. Avšak uznány budou pouze náklady na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.

Podpora žadatelů z oblastí zasažených povodněmi

Žadatelům z povodněmi postižených oblastí se poskytuje termín pro podání povinných příloh žádosti 60 kalendářních dnů ode dne elektronického uložení žádosti, na rozdíl od běžné lhůty 8 pracovních dnů.

KALKULAČKA NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (ve formátu  excel .xls)

Návod k použití kalkulačky

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.