Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce

 • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
 • Pokračujeme v jednoduché administrativě programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
 • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
 • Výše dotace u rodinných domů až 50{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}, u bytových domů až 20{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
 • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu.
 • Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h tamtéž.

Podmínky Rodinné domy + dokumenty ke stažení
Podmínky Bytové domy + dokumenty ke stažení
Kalkulačka pro rodinné i bytové domy