DOTACE – Nová Zelená Úsporám pro BYTOVÉ DOMY

 • Co je podporováno: Fotovoltaické systémy
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Jednotková výše dotace: 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy
 • Podíl na způsobilých nákladech: 40 %, 30 % (u samostatného opatření)
 • Kdo může žádat: vlastník bytového domu,pověřený spoluvlastník bytového domu, pověřený vlastník jednotky nebo společenství vlastníků jednotek; správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn bytový dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

NOVINKA
Maximální míra podpory: 40% z řádně doložených způsobilých výdajů.

OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 

Nová Zelená Úsporám pro tepelné čerpadlo

Nová Zelená Úsporám pro solární ohřev

Podoblast podpory C.3:

Ve 2. výzvě jsou oprávněnými žadateli a příjemci podpory vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy (s výjimkou podpory na zřízení dobíjecích stanic), a to jak fyzické, tak právnické osoby, např. tedy fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), bytová družstva (dále jen BD), města a obce (včetně městských částí) a případně další právnické osoby.

Ve 3. výzvě jsou oprávněnými žadateli stavebníci bytových domů, kteří stavbu, jež je předmětem podpory, řádně dokončí. Řádné dokončení stavby dokládají příslušnými dokumenty, zpravidla kolaudačním souhlasem.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ
Ve 2. výzvě k podávání žádostí, určené pro bytové domy na území hl. m. Prahy, se přijímají žádosti do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. ledna 2015.

Ve 3. výzvě k podávání žádostí, určené pro stavebníky bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, se přijímají žádosti od 9. ledna 2017 do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. ledna 2015

Plné znění podmínek programu najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz

C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru: maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000Kč, max. však 10% z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3, C.4 nebo C.7.

C.7 – Podpora na výstavbu dobíjecích stanic pro osobní vozidla

Dotace až 55 000 Kč. Žádat možno na bytové domy z celé ČR. Pouze dobíjecí stanice instalované po 30. červenci 2019.

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte, prosím, tento poptávkový formulář. Čím podrobněji vyplníte i nepovinné položky, tím rychleji Vám budeme schopni připravit nabídku. Budeme Vás kontaktovat v co nejkratší možné době.

Ke svým dotazům či požadavkům uvádějte, prosím, telefonní číslo, usnadníte tím komunikaci a urychlíte vyřízení věci.


  FOTOVOLTAIKAFOTOTERMIKATEPLOVZDUŠNÉ PANELYSOLÁRNÍ LAMPYPODLAHOVÉ TOPENÍPLAŠIČE ZVĚŘE

  FOTOVOLTAIKA

  Síťová (bez baterií)Hybridní (s bateriemi)Ostrovní (bez sítě)Ohřev vody

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  FOTOTERMIKA

  Kolektory trubicovéKolektory plochéOhřev TUVOhřev TUV + přitápěníOhřev bazénuJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  TEPELNÉ ČERPADLO

  Země – voda (kolektor)Země – voda (vrt)Vzduch - vodaVzduch - vzduchVytápěníOhřev TUVOhřev bazénuChlazeníJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  TEPLOVZDUŠNÉ PANELY

  VětráníOdvlhčeníTemperováníJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  Instalace na stěnu:  Instalace na střechu:

  REKUPERACE

  CentrálníDecentrální/lokálníJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  CENTRÁLNÍ:

  DECENTRÁLNÍ:

  SOLÁRNÍ LAMPY

  Pro hřištěParkParkovištěZahradaStezkaUliceSilniceJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  PODLAHOVÉ TOPENÍ

  V objektu bude pouze podlahové vytápěníV objektu bude kombinace s radiátoryJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  PLAŠIČE ZVĚŘE

  Pro hřištěParkParkovištěStezku-Ulici-SilniciJiné

  NEPOVINNÉ INFORMACE

  Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy. Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz