Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z Programu za zvýhodněných podmínek.

Výpočetní nástroj pro bilancování solárních termických systémů umožní výpočet sledovaných parametrů pro oblast podpory C.3 (instalace solárních termických systémů) v souladu se Směrnicí MŽP č. 9/2013 a jejími přílohami.

Výstup tohoto výpočetního nástroje tvoří nedílnou součást energetického posudku předkládaného spolu s žádostí o podporu. Ke stažení je zde: http://www.nzu2013.cz/zpracovatele-odborneho-posudku/energeticti-specialiste/bilance-solarnich-soustav/