Zdroj: článek z portálu www.tzb-info.cz

Proč bychom měli uvažovat o úsporném vytápění?

Ceny energií rok od roku stoupají a lze předpokládat, že jejich růst bude pokračovat i do budoucna. Přitom investice do úsporného systému vytápění a přípravy teplé vody Vám přinese významné úspory dnes a vzhledem k neustálému zdražování energie ještě větší úspory v budoucnu.

Proč zvolit k vytápění tepelné čerpadlo?

Pokud zvolíte jakýkoli klasický tepelný zdroj, bude vždy spotřebovávat palivo nebo elektrickou energii, a to s lepší nebo horší účinností jeho přeměny na teplo. Vždy ale bez ohledu na tuto účinnost budete platit účty za spotřebované energie pro Váš dům.

Pokud jako zdroj vytápění zvolíte tepelné čerpadlo, dokáže získat větší část energie z okolního vzduchu nebo zemského masivu a pro svůj provoz potřebuje méně než 1/3 energie dodané do otopného systému. Větší část energie tedy budete mít vždy zdarma, ať už ceny energií budou jakékoli.

Je teď vhodná doba na pořízení tepelného čerpadla?

Vývoj techniky tepelných čerpadel pokročil v posledních letech hodně dopředu. Tepelná čerpadla seriozních evropských výrobců jsou při svém provozu ekonomická, mají dlouhou životnost a využívají inteligentní řídicí systémy. Díky výrobě ve velkých sériích jejich cena výrazně poklesla a navíc na jejich pořízení můžete získat dotaci. Jestli uvažujete o možné změně nebo rekonstrukci stávajícího zdroje a otopné soustavy, je nyní vzhledem k výrazné státní podpoře ideální příležitost, která je bohužel časově omezena s platností programu Zelená úsporám do roku 2012. U novostaveb je situace trochu odlišná, obnovitelné zdroje a tepelná čerpadla se již staly jejich běžnou součástí a naopak klasické zdroje jsou spíše výjimkou

Proč tepelné čerpadlo CTC Regulus?

Regulus nabízí vynikající tepelná čerpadla CTC, která jsou vyráběna kvalitní švédskou firmou s 80letou tradicí. Při vývoji nových modelů CTC uplatňuje nejnovější technologie pro dosažení špičkových parametrů a díky velkosériové výrobě je cena jejich tepelných čerpadel velmi příznivá. Díky špičkovým odborníkům jsme schopni navrhnout komplexní řešení šité na míru pro každý dům, ale pouštíme se i do větších projektů, pro firmy a organizace.

Jaké další projekty konkrétně?

Koupaliště, budovy škol, bytové domy. To jsou některé případy náročnějších aplikací, na kterých pracuje celý tým. Navrhnutí takového systému vyžaduje detailní znalost problematiky a několik dní práce, než se systém navrhne a pak se předá k realizaci.

Jaká je návratnost investice do tepelného čerpadla?

Návratnost investice je třeba rozdělit na dvě alternativy. U novostavby se od počáteční investice odečte investice do konvenčního zdroje tepla (například elektrokotle, nebo plynového kotle včetně přípojky), a pak lze jednoduchým způsobem z předpokládaných úspor a s výhledem na změnu ceny energií dospět k návratnosti. Druhá alternativa je při změně zdroje tepla, kde nemáme počáteční investici do konvečního zdroje tepla, takže návratnost je čistě dána pouze počáteční investicí a úsporou. Nesmíme opomenout, že s pořízením tepelného čerpadla do rodinného domu dostaneme sazbu D56, která nám zaručí nižší cenu za 1 kWh elektrické energie pro celou domácnost. Dobu návratnosti nám pomůže zkrátit také dotace. Reálně se návratnost u typického rodinného domu s tepelnou ztrátou 12,5 kW vytápěného elektrokotlem pohybuje okolo 5,5 let a při pořízení dotace se návratnost zkrátí cca o 1 rok.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla se předpokládá 25-30 let a je dána především životností kompresoru, jakožto nejdražšího komponentu v tepelném čerpadle. Životnost kompresoru ovlivňuje celá řada faktorů, proto je důležité, aby tepelné čerpadlo navrhovali odborníci, kteří vědí jak celý systém navrhnout pro co nejdelší životnost. V tepelných čerpadlech CTC je použit scroll kompresor firmy Copeland. Firma Copeland předpokládá životnost těchto kompresorů 2x až 2,5x delší než životnost srovnatelného pístového kompresoru, která se v praxi ověřených instalacích pohybuje okolo 15 let. Výměna kompresoru u typického tepelného čerpadla použitého pro vytápění standardního rodinného domu se pohybuje okolo 40 000 Kč.

Kdo mi pomůže s vyřízením dotací na TČ?

Dotace vyřizuje vždy externí firma, která za vyřízení účtuje 20.000,-. Nicméně na vyřízení dotace lze také dostat příspěvek, takže tyto investice se vrátí. Regulus může také vyřídit dotace.

Jak náročný je servis a údržba?

Servis a údržba u kvalitních tepelných čerpadel není nikterak náročná, přesto se vyplatí svěřit tyto úkony odborníkům.

Jaká je hlučnost čerpadel?

Hlučnost zemního tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Hlučnost vzduchového tepelného čerpadla je dána především hlučností ventilátoru. V tepelných čerpadlech CTC jsou použité nejmodernější nízkootáčkové ventilátory, které zaručují nejnižší možnou hladinu hluku. Přesto je třeba brát tuto hlučnost v úvahu při hledání vhodného místa pro instalaci. S tímto Vám samozřejmě pomůžou naši odborníci s dlouholetou praxí.

Kdy se čerpadlo nevyplatí pořizovat nebo čemu se vyvarovat?

Tady bych chtěl především upozornit na levná tepelná čerpadla dovážená z východních zemí. Na první pohled se jejich nabídka zdá velice lákavá, ale především u vzduchového tepelného čerpadla se velice často jedná o klimatizace s možností topit. Tyto jednotky však nejsou určené pro naše klimatické podmínky a pak samozřejmě nedosahují kýžených úspor a jejich majitelé jsou právem nespokojeni. Velice často se pak přijdou za námi do Regulusu a stávají našimi zákazníky.

Pro více informací o tepelných čerpadlech a alternativních zdrojích energie navštivte stránky společnosti Regulus – www.regulus.cz.

Regulus – Úsporné řešení pro vaše topení.