Možné nástroje podpory

1) Odstranění administrativních bariér

CZEPHOv souladu s programovým prohlášením vlády zavést zjednodušené připojování malých, domácích zdrojů energie:
– zjednodušený proces připojování zdrojů do 10 kW
– provoz výrobny bez licence u tzv. „prosumers“
– tolerance přetoků do sítě do předem stanoveného procenta výroby
– vyjasnění pojmu oprav a výměn panelů
– osvobození obnovitelných zdrojů do 30 kW od povinnosti platit poplatky za podporované zdroje u elektřiny, která je vyrobena a spotřebována přímo v „domě“, aniž by prošla distribuční soustavou.

b) Nefinanční podpora

Využívání malých, obnovitelných zdrojů – především střešní solární energetiky – lze podpořit
také pomocí nefinančních mechanismů podpory. Například net-metering podporuje úspory
domácností, neboť jsou motivovány k nastavení spotřeby dle množství vlastní vyrobené

Net-metering je díky dnešní cenové dostupnosti fotovoltaických modulů výhodným
systémem podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento systém podpory navíc
nezatěžuje ostatní odběratele elektřiny ani nevyžaduje peníze ze státního rozpočtu.

Výhodou Net-meteringu je také to, že snižuje zatížení sítě a ztráty v síti a snižuje tak související náklady na distribuci elektřiny. Přebytek elektřiny v době poledne pak může využít obchodník s elektřinou, který získá špičkovou elektřinu zdarma.
c) Další možné mechanismy podpory

Průběžný pokles ceny fotovoltaických modulů posunul možnosti využití solární energetiky
také do oblastí výroby a dodávek tepla. Odstranění administrativních bariér může pomoci rodinám usnadnit přístup k instalacím fotovoltaických střešních elektráren, které mohou dodávat elektřinu pro ohřev teplé vody v bojleru rodinného domku. Dnes jde o levnější řešení než solární trubicové kolektory.

Další možností je využití fotovoltaické střešní elektrárny vyššího výkonu umístěné na bytovém domě pro pohon tepelných čerpadel. Opět jde o finančně zajímavé řešení, které vede ke snižování spotřeby fosilních paliv v teplárenství.

Z tohoto pohledu doporučujeme využití prostředků z EU fondů nebo rozšíření programu
Nová Zelená úsporám také o podporu fotovoltaiky, primárně využité v systémech pro ohřev
vody. O možnosti využití EU fondů pro podporu fotovoltaiky uvažuje například Slovensko
nebo Polsko.

Celý článek na solarninovinky.cz