Zdroj: www.cefas.cz

27. dubna se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání u kulatého stolu mezi zástupci zainteresovných stran v problematice obnovitelných zdrojů elektrické energie. Ovšem ani toto jednání nepřineslo žádný bližší termín pro vydávaní smluv o připojení (dříve tzv. kladná stanoviska). Hodnota celkového rezervovaného výkonu pro FVE se ke konci března snížila o cca 10 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}, avšak i nadále se jeví jako realizovatelný výkon kolem 2000 MWp, což je podle CSRES s odvoláním na analýzu EGÚ Brno maximální hodnota výkonu pro připojení do sítě a tedy není možné povolit připojování dalšího výkonu. S dalším argumentem proti připojení nových FVE za současných výkupních cen, kdy příspěvky na OZE budou neúměrně zvyšovat cenu eletkřiny pro koncové odběratele, vystoupili ERÚ, MPO a další.

Vesměs kladně byly hodnoceny legislativní změny, které se udály v průběhu dubna. Především šlo o novelu zákona umožňující ERÚ snižovat výkupní ceny energie z fotovoltaických elektráren a uvedení vyhlášky č. 81/2010.

Návrh vyhlášky MPO o mimimální účinnosti fotovoltaiky dostál několika změn:

  • navrhovaná účinnost 22 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} při laboratorních podmínkách se nově týká fotovoltaického článku a nikoli celého panelu.
  • tato vyhláška se bude týkat FVE o výkonu nad 30 kWp oproti původně uváděným 20 kWp.
  • předpokládané datum platnosti vyhlášky by měl být 1. červen 2010.

Vyhláška MPO bude platná i pro FVE, které již mají vydaná kladná stanoviska a do data paltnosti vyhlášky nebudou mít souhlas s realizací, tzn. stavební povolení nebo smlouvu o připojení.

Pokud máte kladné stanovisko o rezervaci výkonu pro FVE vydané před 1. dubnem 2010 máte dle přechodných ustanovení vyhlášky č. 81/2010 Sb. povinnost nejpozději do 1. července 2010 požádat distributora o uzavření smlouvy o připojení a do 15 dnů od podpisu této smlouvy uhradit poplatek za rezervaci výkonu.

Blíží se datum skončení platnosti vašeho kladného stanoviska? Požádejte v souladu s vyhláškou distributora o uzavření smlouvy o připojení. Vaše stanovisko musí být platné nejméně v den podpisu smlouvy. V návrhu smlouvy můžete distributora požádat až o 180 denní lhůtu na realizaci stavby. Na konci této lhůty by mělo dojít k připjení, takže je třeba počítat ještě s žádostí o licenci a s tím souvisejícími zákonými lhůtami.

ČFA nikdy nevybízela své členy ani nikoho jiného k využívání opravných prostředků proti negativním stanoviskům distributorů. Přesto ale tlumočíme žádost distribučních společností, aby se odstoupilo od podávání žádostí o správní řízení. Tyto žádosti neúměrně zatěžují administraci distributorů a ani podání opravného přostředku v současné situaci nevede k získání návrhu smlouvy o připojení.