Na říčanské gymnáziu jsme řešili, jak opravit jejich demonstrační FV systém.

Přestal fungovat mikroměnič a monitoring ale FV panel chtěli využít. Navrhli jsme nový mikroměnič a sestavu regulace, elektroměru a čidel.

Tedy jde o funkční zmenšeninu síťové (On Grid) FV elektrárny, sluneční záření generuje stejnosměrný proud a ten je v mikroměniči transformován na střídavý, jehož tok je monitorován spolu s průběhem stejnosměrného napětí, teploty a vlhkosti venkovního vzduchu v čase, takže je to celé vlastně i taková malá meteorologická stanice.