Naše FV elektrárna

V roce 2008 se naše společnost rozhodla pořídit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše své budovy.

V grafu níže můžete vidět průběh výroby elektřiny od roku 2009.

.

.

Použito bylo 32 solárních modulů Siliken SLK60P6L 230Wp o celkovém výkonu 7,33kWp. Z důvodu požadavku na rozdělení výroby do dvou fází byly použity 2 měniče napětí Solarmax 4200 S.

V roce 2009 byla elektrárna rozšířena na celkový výkon 10kWp. Měření vyrobené energie z nových panelů není kvůli porovnání zahrnuto do grafu.